Palkkakeskustelut Suomessa

Tässä kirjassa palkkakeskustelujen ideaa ja käytännön toteutusta käydään lävitse ensimmäisen luvun esimerkkien, toisen luvun tutkimustulosten, ja kolmannen luvun kysymysten ja vastausten avulla. Oppaan ovat laatineet yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Toimituskuntaan kutsuttiin myös ensimmäisiä suomalaisia palkkakeskustelumalleja tutkineet Aalto-yliopiston palkitsemisasiantuntijat Kiisa Hulkko-Nyman ja Johanna Maaniemi.