työvoiman liikkuvuus

Työvoiman liikkuvuus tarkoittaa työvoimaan kuuluvien henkilöiden muuttamista työn perässä paikkakunnalta toiselle. Heikko liikkuvuus aiheuttaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa, eli avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa. Työvoiman liikkuvuus on oleellista, koska eri alojen työpaikat syntyvät tyypillisesti epätasaisesti ympäri Suomen. Työvoiman liikkuvuutta pyritään edistämään muun muassa muuttoavustuksella.

Työvoiman liikkuvuus on Suomessa toivottua vähäisempää, mikä on työllisyysasteeseen negatiivisesti vaikuttava piirre. Eri maakuntien väliset työttömyyserot ovat suuria ja melko pysyviä.

Lausunto

HE eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Taina Vallander | 23.10.2023

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kotouttamislain korvaukset (61–62§) Esityksen mukaan kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin... Lue lisää

Lausunto

HE-luonnos laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Jaakko Haikonen | 6.6.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK on tyytyväinen esityksen sisältöön koskien lakia unionin Brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta. STTK on... Lue lisää

Uutinen

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työvoimapoliittisia ehdotuksia hallitusohjelmaneuvottelijoille

| 15.5.2019

EK, KT, SAK, Akava ja STTK Työvoimapalvelut Työllistymistä ja osallisuutta tehostetaan oikein kohdennetuilla ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen perustuvilla palveluilla.... Lue lisää

Blogi

Työvoimapula ei ratkea ilman lisäpanostuksia koulutukseen

Riina Nousiainen | 4.4.2018

Osaavan työvoiman saatavuudesta on muodostumassa viheliäinen ongelma. Talouden kasvu luo uusia työpaikkoja ja lisää työvoiman kysyntää. Koulutuskoneiston kyky... Lue lisää