työkyky

Työkyky tarkoittaa tasapainoa työntekijän toimintakyvyn, voimavarojen ja osaamisen sekä työn aiheuttamien vaatimusten ja  haasteiden kesken. Työkyvyn perustana on työtehtävien edellyttämä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja osaaminen. Työkykyyn vaikuttavat myös mm. motivaatio sekä esimiehen ja työyhteisön antama tuki.

Työkyky ei ole sama asia kuin työterveys. Tietyn sairausdiagnoosin puitteissa toimintakyky voi vaihdella suuresti. Lisäksi erilaiset työtehtävät ja työympäristöt aiheuttavat erilaisia vaatimuksia ja myös mm. vaihtelevat työajat ja vaadittava työtahti vaikuttavat työkykyisyyteen. Myös esim. vaikeasti vammainen työntekijä voi olla työkykyinen vaativiin tehtäviin, jotka ovat hänen toimintakyvylleen sopivia ja mahdolliesti sopivien apuvälineiden käytöllä tuettuja.

Työkykyä hoidetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä työpaikalla hyviä yhteistoiminnallisia menettelytapoja noudattaen. Positiivisia asenteita työpaikoilla ja yhteiskunnassa tarvitaan, jotta kaikkien työkykyä arvostetaan ja saadaan käyttöön. Tulevaisuudessa myös osittainen työkyky on yhä useammin hyödynnetty työmarkkinoilla.

Uutinen

Huono sisäilma vei terveyden ja työkyvyn

| 30.10.2019

Rakennuksen viemärimäinen haju herätti kummastusta naisessa jo hänen käydessään työhaastattelussa virastotalossa, jossa Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava yhteyskeskus sijaitsi.... Lue lisää

Ratkaisuja 2 – Väkivalta, kuormitus ja sisäilmaongelmat työpaikoilla

| 8.10.2019

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Tehtävien liiallinen määrä, kiire sekä huono johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat... Lue lisää

Aiheena nyt

Henkinen kuormitus uuvuttaa nuoret jo työuran alussa

| 8.10.2019

Työelämä digitalisaation ja teknologian tuomien hyötyjen ansiosta työelämä rasittaa meitä fyysisesti vähemmän kuin ennen, mutta henkinen kuormitus on... Lue lisää

Uutinen

Metsäalan tikittävä aikapommi

| 8.10.2019

Metsäalalla menee hyvin ja uusia investointeja suunnitellaan ympäri maata. Puulaitokset tarvitsevat puuta ympäri vuoden. Tämä luo haasteita alan... Lue lisää

Uutinen

Turvallinen työelämä on kaikkien etu

| 8.10.2019

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Muutos ei ole tilapäinen ilmiö vaan pysyvä olotila työpaikoilla. Jatkuva... Lue lisää