tasa-arvo työelämässä

Tasa-arvo työelämässä on suomalaisen tasa-arvopolitiikan ydinaluetta.
Tasa-arvo on ihmisoikeus ja perusoikeus, johon velvoittavat kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö. Suomessa tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lisäksi lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Syrjinnän kieltojen lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työntekijät edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

STTK pitää työpaikoilla tehtäviä tasa-arvosuunnitelmia oikein tehtyinä hyvinä ja konkreettisina välineinä tasa-arvon lisäämiseen työpaikoilla. Tasa-arvoisella työpaikalla työntekijöiden työtyytyväisyys ja työhyvinvointi lisääntyy, millä on suora vaikutus työn tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen.

Tasa-arvon edistäminen on perinteisesti ollut yksi STTK:n toiminnan periaatteista ja edunvalvonnan tavoitteista. Olemme esimerkiksi jo vuosia nostaneet esille naisten palkkatasa-arvoa ja korostaneet nuorten sukupolvien tasa-arvoa oikeudella riittävään eläkkeeseen.

Kirvesniemi, Ville

Ville Kirvesniemi | 8.1.2024

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija. , ville.kirvesniemi@sttk.fi, 040 681 8312,

Blogi

Työelämä on rajoittunut

Elena Gorschkow | 19.12.2023

Suomalainen työelämä lähtee oletuksesta, että ihminen on joko täysin työkykyinen tai sitten työelämän ulkopuolella jostain syystä – perustellustikin.... Lue lisää

Blogi

Ikäjohtaminen on yksilöllisten tarpeiden huomioimista kaikissa ikäryhmissä

Taina Vallander | 18.12.2023

Työelämässä ikäjohtamisesta puhutaan usein vain ikääntyvän työntekijän osaamista ja työkykyä tukevana tapana johtaa. Käsite ikääntyvä saatetaan kuitenkin liittää... Lue lisää

Blogi

Viekö yksinäisen miehen luottamuksen ja tuen puute?

Taina Vallander | 9.11.2023

Lauluntekijä on kuvannut yksinäisyyden kokemusta vertauksella vuoden pimeimpään kuukauteen: Marraskuu voi viedä yksinäisen miehen. Yli taivaan, sen päivät... Lue lisää

Uutinen

Keskustelua tasa-arvoisesta vanhemmuudesta

| 9.11.2023

Työelämän rajamailla -podcastin uusimmassa jaksossa keskustellaan työpaikkojen perheystävällisistä käytännöistä. Vaikka lainsäädäntö tukee tasa-arvoisempaa perhevapaiden käyttöä, käytännössä suurimman osan... Lue lisää

Uutinen

Tasa-arvoinen työelämä – STTK:n näkemyksiä tasa-arvon kehittämiseksi

| 2.11.2023

Palkkatasa-arvo sekä työn ja perhe-elämän hyvä yhdistäminen ovat STTK:n toiminnan keskeisiä tavoitteita. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin... Lue lisää