sairausloma

Sairauslomalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä ei kykene tekemään työtään sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle viipymättä. Työpaikalla on usein sovittu myös siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää sairauden vuoksi voi olla poissa ilman lääkärintodistusta. Työkyvyttömyydestä on esitettävä lääkärintodistus aina, jos työnantaja sitä vaatii.

Sairausajan osalta maksettava palkka määräytyy työsopimuslain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta. Tämän jälkeen Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista.

Blogi

Tavoitteeksi päihteetön työ – päihdeohjelma pakolliseksi työpaikoille

Antti Palola | 1.12.2022

Ajattelemme usein vapaa-aikamme olevan yksityisasia, ja näinhän sen pitää useimmiten ollakin. Päihteiden käytössä työ- ja vapaa-ajan välisen rajan... Lue lisää

Blogi

Euroopan koronatukipaketeissa kansallista vaihtelua

Taina Vallander | 19.3.2020

Monet Euroopan maat varautuvat tällä hetkellä koronaviruksen vaikutuksiin laajasti. Kunkin maan kansallinen epidemiatilanne on omanlaisensa ja myös lainsäädäntö,... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPer: Vuosilomalla sairastamisesta ei saa rangaista

| 20.10.2017

Työtuomioistuin on pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta siitä, onko Suomen vuosilomalaki unionin oikeuden vastainen. Asia koskee työntekijän oikeutta... Lue lisää

Tiedote

Sairauslomat vähenevät parhaiten ennaltaehkäisyllä

| 17.6.2015

Työmarkkinajärjestöjen eläkesopimukseen pohjautuva työryhmä on selvittänyt tarvetta sairauslomien kestosta annettaviin suosituksiin. Ohjeistuksen laatiminen edellyttää mittavaa jatkotyötä sekä koulutusta... Lue lisää