palkkatasa-arvo

Palkkatasa-arvo on työelämän yhdenvertaisuuden perusta.
Naisten ja miesten väliset palkkaerot Suomessa koko työmarkkinoilla ovat noin 16 prosenttia. Tähän lukuun päädytään silloin, kun verrataan keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettuja palkkoja

STTK:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on palkkatasa-arvon edistäminen työelämässä.  Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti viime vuosikymmeninä Suomessa. Tarvitsemme useita samanaikaisesti vaikuttavia keinoja, joilla palkkatasa-arvoa voidaan edistää. Keinoja voivat olla esim. palkka-avoimuus, perhevapaauudistus tai naisille palkankorotusten yhteydessä maksettava erillinen erä.

STTK on esittänyt palkkojen laajempaa avoimuutta siten, että työpaikkatasolla henkilöstön edustaja saisi koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot kaikkine palkanosineen. Avoimempi tieto palkoista mahdollistaisi perusteettomien palkkaerojen korjaamisen työpaikkatasolla.

Lisäksi STTK painottaa perhevapaauudistuksen tärkeyttä mahdollisuutena parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja urakehitystä sekä sen myötä palkka- ja muun työelämän tasa-arvon edistämistä.

STTK laskee vuosittain Tilastokeskuksen tietojen perusteella, milloin naisten palkanmaksun katsotaan päättyvän ja viettää kyseisenä päivänä Naisten palkkapäivää.

Tiedote

Palkkatasa-arvossa takapakkia – STTK esittää hyvityksiin tuntuvaa korotusta

Seppo Nevalainen | 1.11.2020

Tänään vietämme vuosittaista STTK:n Naisten palkkapäivää. STTK on jo vuosia laskenut naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron, joka... Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

| 14.5.2020

Sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo. Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset... Lue lisää

Blogi

Samapalkkaisuusohjelmaa tarvitaan

Anja Lahermaa | 9.3.2020

Hallitusohjelman julkistamisen jälkeen oli helppoa olla tyytyväinen siihen, miten hallitus oli sitoutunut nostamaan Suomen tasa-arvon mallimaaksi. Tämän tavoitteen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Lainsäädännöllä tartuttava palkkatasa-arvoon

| 6.3.2020

Palkkatietojen julkisuus on otettava palkkatasa-arvon edistämisessä nykyistä paremmin huomioon lainsäädäntöä muuttamalla, vaatii Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy ja SuPer: Yksityinen ja julkinen sote-ala molemmat palkkakuopassa

| 17.2.2020

Tänään julkistetun selvityksen (Antti Kauhanen, Terhi Maczsulskij ja Eetu Isotalo: Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019) mukaan... Lue lisää

Tiedote

STTK kiukustunut samapalkkaisuusohjelman viivyttelyyn

| 13.2.2020

STTK pitää palkkatasa-arvon edistämistä yhtenä keskeisimmistä työelämän kehittämistä koskevista tavoitteista. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka,... Lue lisää