osaaminen työelämässä

Osaaminen työelämässä on keskiössä kun puhutaan työurien pidentämisestä, yhteiskunnan rakennemuutoksesta ja työhyvinvoinnista.

Osaava työvoima on Suomelle merkittävä menestystekijä.  Työn murros muuttaa ammatteja ja osaamistarpeita nopeasti, ja yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen edellyttää mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista läpi työuran. Ajantasainen osaaminen tuo yksilölle turvaa muuttuvassa työelämässä.

Tulevaisuudessa on pystyttävä hyödyntämään koko työikäisen väestön osaamispotentiaali nykyistä paremmin koko työuran ajan. Tämä edellyttää, että nykyistä suurempi osa työikäisestä väestöstä osallistuu jatkuvaan oppimiseen. Työuran aikaista kouluttautumista on tarpeen tukea työpaikoilla ja lisäämällä jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa.

STTK:lle on tärkeää edistää jatkuvaa oppimista laajasti huomioiden erityisesti toisen asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus.

Tiedote

STTK: Miesten syrjäytymistä torjuttava koulutuksen uudistamisella

Riina Nousiainen | 6.11.2017

Tänään alkaa kolmastoista Miesten Viikko, joka päättyy sunnuntaina vietettävään isänpäivään. Yksi STTK:n toiminnan kivijaloista on tasa-arvon edistäminen ja... Lue lisää

Blogi

Korkeakouluvisio haastaa toiminnan ja resurssit  

Riina Nousiainen | 24.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi pelin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle julkaistessaan tänään vuoteen 2030 tähtäävän vision. Työlle on ollut... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Pron Malinen: Kaikki asiantuntijat koulutettava digiosaajiksi

| 23.10.2017

Suomalainen digikeskustelu on edelleen liian teknologiavetoista ja siinä keskitytään vain ohjelmointialan osaajapulaan. Huippukoodari tarvitsee tulevaisuudessakin rinnalleen toimialan syväosaajat... Lue lisää

Blogi

Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutus tulevaisuuden työelämäosaamisen vahvistajana

| 4.9.2017

Uusi työelämä Eräiden arvioiden mukaan yli puolet nyt peruskoulunsa aloittavista lapsista tulee työskentelemään ammateissa ja tehtävissä, joita ei... Lue lisää

Blogi

Verkostot, yhdessä tekeminen ja joustavat rakenteet siivittävät työssä olevien oppimista ja yritysten kilpailukykyä

| 1.9.2017

Teknologinen kehitys myllertää liiketoiminnan arvoverkkoja ja työmarkkinoita. Viime aikoina on havahduttu siihen, että tekoäly ja muut teknologiat voivat... Lue lisää

Blogi

Osaamisella työn tulevaisuudet haltuun

| 22.8.2017

Miten päivittää osaamistaan työelämään, jollaista ei vielä ole olemassa? Vaaditaan oppimiseen liittyvien ajatusmallien haastamista, opittavien asioiden uudelleen pohdintaa... Lue lisää