neuvottelujärjestelmä

Työehtosopimus on kollektiivisopimus, jolla voidaan sopia tietyllä toimialalla tai yksittäisessä yrityksessä noudatettavista työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista. Työehtosopimuksen voi sopia työnantajaliitto (tai yksittäinen työnantajayritys) yhdessä työntekijäliiton kanssa. Työ -ja virkaehtosopimukset sovitaan määräajaksi, jota kutsutaan sopimuskaudeksi. Määräajan päättyessä työ- ja virkaehtosopimuksen sopineet työnantaja- ja työntekijäliitto neuvottelevat sopimuksen uudistamisen ehdoista. Neuvotteluissa lähdetään liikkeelle edellisen sopimuksen määräyksistä, joten kaikkia työehtoja ei tarvitse neuvotella kokonaan uudelleen.

Työehtosopimuksissa voi myös olla mahdollisuus sopia paikallisesti toisin jostain yksittäisestä työehtosopimuksen ehdosta. Tätä sopimista kutsutaan paikalliseksi sopimiseksi. Paikallisen sopimisen osapuolista on sovittu työehtosopimuksissa. Osapuolina voivat olla esimerkiksi yksittäinen yritys ja henkilöstön valitsema luottamusmies tai yritysyhdistys.

Työehtosopimusten oikeusvaikutuksista, osapuolten velvoitteista, työrauhavelvollisuudesta ja sopimusvelvoitteiden rikkomusten seuraamuksista on säädetty lainsäädännöllä.

Yleissitovuus, sopimusjärjestelmä & työpaikkatason sopiminen

| 23.10.2019

STTK:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä ja oikeustieteen tohtori, dosentti Jaana Paanetojan johdolla on tehty oikeudellinen analyysi työehtosopimusten yleissitovuudesta... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPer ja Tehy irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen

| 27.9.2019

SuPer ja Tehy ovat irtisanoneet kunta-alan pääsopimuksen. Liitot haluavat neuvotella uuden pääsopimuksen, joka mahdollistaa hoitoalalle oman sosiaali- ja... Lue lisää

Tiedote

STTK: Sopimusjärjestelmää kehitettävä nykyjärjestelmän pohjalta, työehtojen vähimmäissuoja turvattava

| 16.3.2019

Yleissitovuudesta ja paikallisesta sopimisesta on viime vuosien aikana käyty kiivastakin keskustelua. On selvää, että sopimusjärjestelmää on kehitettävä vastaamaan... Lue lisää

Blogi

Joulurauhaa työmarkkinoita repineen vuoden jälkeen

Antti Palola | 20.12.2018

Lauantaina on talvipäivän seisaus, aurinko alimmillaan ja päivä lyhimmillään. Tällä viikolla pääkaupunkiseudulla satanut ensilumi toi talven tunnun ja... Lue lisää

Blogi

Kohti seuraavaa sopimuskierrosta – mitä se tuokaan tullessaan?

| 17.12.2018

Työmarkkinoilla ja sopimusrintamalla puhaltavat muutoksen tuulet. Kilpailukykysopimus oli ainakin toistaiseksi viimeinen niin sanottu keskitetty työmarkkinaratkaisu, jonka jälkeen on... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Jyrkät asenteet palkansaajia kohtaan heikentävät luottamusta ja yhteistyötä

| 14.5.2018

STTK:n hallitus keskusteli tänään työmarkkinoiden jyrkentyneistä asenteista.– Suomi on pieni maa, jossa kiistaton merkitys on eri osapuolten hyvillä... Lue lisää