neuvottelujärjestelmä

Työehtosopimus on kollektiivisopimus, jolla voidaan sopia tietyllä toimialalla tai yksittäisessä yrityksessä noudatettavista työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista. Työehtosopimuksen voi sopia työnantajaliitto (tai yksittäinen työnantajayritys) yhdessä työntekijäliiton kanssa. Työ -ja virkaehtosopimukset sovitaan määräajaksi, jota kutsutaan sopimuskaudeksi. Määräajan päättyessä työ- ja virkaehtosopimuksen sopineet työnantaja- ja työntekijäliitto neuvottelevat sopimuksen uudistamisen ehdoista. Neuvotteluissa lähdetään liikkeelle edellisen sopimuksen määräyksistä, joten kaikkia työehtoja ei tarvitse neuvotella kokonaan uudelleen.

Työehtosopimuksissa voi myös olla mahdollisuus sopia paikallisesti toisin jostain yksittäisestä työehtosopimuksen ehdosta. Tätä sopimista kutsutaan paikalliseksi sopimiseksi. Paikallisen sopimisen osapuolista on sovittu työehtosopimuksissa. Osapuolina voivat olla esimerkiksi yksittäinen yritys ja henkilöstön valitsema luottamusmies tai yritysyhdistys.

Työehtosopimusten oikeusvaikutuksista, osapuolten velvoitteista, työrauhavelvollisuudesta ja sopimusvelvoitteiden rikkomusten seuraamuksista on säädetty lainsäädännöllä.

Blogi

YT-neuvotteluja ei voi käydä vain varmuuden vuoksi

| 15.4.2020

YT-lain mukaan työnantajan on käynnistettävä neuvottelut, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen,... Lue lisää

Blogi

Uusi vuosi alkaa räiskyen – myös työmarkkinoilla

| 16.12.2019

Uuden vuoden kunniaksi järjestetään perinteisesti näyttäviä ilotulitustapahtumia ympäri Suomea. Värikkäitä raketteja ammutaan taivaalle luomaan iloista tunnelmaa. Samalla toivotetaan... Lue lisää

Tiedote

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Työmarkkinoiden neuvottelukulttuuri ei toimi, sovittelijainstituutiota uudistettava

| 12.12.2019

Työmarkkinoilla vastakkainasettelu on koventunut.– Keskusjärjestöt eivät enää neuvottele palkoista ja työsuhteen ehdoista. Jokainen liitto asettaa itse omat tavoitteensa... Lue lisää

Uutinen

Puheenjohtaja Antti Palolan puhe edustajistossa 12.12.2019

| 12.12.2019

STTK:n edustajisto 12.-13.12. 2019 Työmarkkinakatsaus Puheenjohtaja Antti Palola Hyvät edustajiston jäsenet. Törmäsin hiljattain eräässä seminaarissa kysymykseen: Onko luottamus... Lue lisää

Aiheena nyt

Sopimuskierros 2019-2020 – STTK:n jäsenliittojen neuvottelutulokset

| 22.11.2019

Tietoa STTK:n jäsenliittojen neuvottelutuloksista sopimuskierroksella 2019-2020.      

Aiheena nyt

Sopimuskierros 2019-2020 – STTK:n jäsenliittojen työtaistelut ja työtaistelu-uhat

| 22.11.2019

    Tietoa STTK:n jäsenliittojen tilanteesta työtaistelujen osalta sopimuskierroksella 2019-2020 >>