neuvottelujärjestelmä

Työehtosopimus on kollektiivisopimus, jolla voidaan sopia tietyllä toimialalla tai yksittäisessä yrityksessä noudatettavista työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista. Työehtosopimuksen voi sopia työnantajaliitto (tai yksittäinen työnantajayritys) yhdessä työntekijäliiton kanssa. Työ -ja virkaehtosopimukset sovitaan määräajaksi, jota kutsutaan sopimuskaudeksi. Määräajan päättyessä työ- ja virkaehtosopimuksen sopineet työnantaja- ja työntekijäliitto neuvottelevat sopimuksen uudistamisen ehdoista. Neuvotteluissa lähdetään liikkeelle edellisen sopimuksen määräyksistä, joten kaikkia työehtoja ei tarvitse neuvotella kokonaan uudelleen.

Työehtosopimuksissa voi myös olla mahdollisuus sopia paikallisesti toisin jostain yksittäisestä työehtosopimuksen ehdosta. Tätä sopimista kutsutaan paikalliseksi sopimiseksi. Paikallisen sopimisen osapuolista on sovittu työehtosopimuksissa. Osapuolina voivat olla esimerkiksi yksittäinen yritys ja henkilöstön valitsema luottamusmies tai yritysyhdistys.

Työehtosopimusten oikeusvaikutuksista, osapuolten velvoitteista, työrauhavelvollisuudesta ja sopimusvelvoitteiden rikkomusten seuraamuksista on säädetty lainsäädännöllä.

Uutinen

Puheenjohtaja Antti Palolan puhe edustajistossa 12.12.2019

| 12.12.2019

STTK:n edustajisto 12.-13.12. 2019 Työmarkkinakatsaus Puheenjohtaja Antti Palola Hyvät edustajiston jäsenet. Törmäsin hiljattain eräässä seminaarissa kysymykseen: Onko luottamus... Lue lisää

Aiheena nyt

Sopimuskierros 2019-2020 – STTK:n jäsenliittojen neuvottelutulokset

| 22.11.2019

Tietoa STTK:n jäsenliittojen neuvottelutuloksista sopimuskierroksella 2019-2020.      

Aiheena nyt

Sopimuskierros 2019-2020 – STTK:n jäsenliittojen työtaistelut ja työtaistelu-uhat

| 22.11.2019

    Tietoa STTK:n jäsenliittojen tilanteesta työtaistelujen osalta sopimuskierroksella 2019-2020 >>      

Tiedote

STTK:n hallitus: Työnantajan toiminta muistuttaa yksipuolista keskitettyä ratkaisua

| 11.11.2019

Syksyn työmarkkinoiden sopimuskierros on täydessä vauhdissa. Tällä hetkellä liitot neuvottelevat useissa yksityisen puolen pöydissä alakohtaisia työehtosopimusratkaisuja sekä määrittelevät... Lue lisää

Yleissitovuus, sopimusjärjestelmä & työpaikkatason sopiminen

| 23.10.2019

STTK:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä ja oikeustieteen tohtori, dosentti Jaana Paanetojan johdolla on tehty oikeudellinen analyysi työehtosopimusten yleissitovuudesta... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPer ja Tehy irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen

| 27.9.2019

SuPer ja Tehy ovat irtisanoneet kunta-alan pääsopimuksen. Liitot haluavat neuvotella uuden pääsopimuksen, joka mahdollistaa hoitoalalle oman sosiaali- ja... Lue lisää