kolmikanta

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu niin sanottuun kolmikantaiseen yhteistyöhön, jossa palkansaajakeskusjärjestöt, työnantajakeskusjärjestöt ja maan hallitus neuvottelevat ja sopivat yhteisesti työmarkkinoiden kehittämisestä. Suomalainen sopimisen malli on ainutlaatuinen maailmassa ja mielestämme se on tulevaisuudessakin Suomelle kilpailuvaltti. Haluamme kehittää sopimus- ja neuvottelujärjestelmää pitkäjänteisesti, mutta ajan vaatimukset huomioiden.

Blogi

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Minna Ahtiainen | 27.5.2024

Hallitusohjelman kirjausten perusteella syntyy vaikutelma, että se ei perustu selkeään näkemykseen siitä, millaista työmarkkinajärjestelmää Suomeen ollaan lopulta rakentamassa.... Lue lisää

Blogi

Työrauhapaketin valmistelu oli arvoton näytelmä 

Minna Ahtiainen | 13.5.2024

Työrauhapaketin valmistelu ei toteuttanut hyvän lainvalmistelun periaatteita, eikä ole kaikilta osin sopusoinnussa Suomen kansainvälisten sopimusten kanssa. Työmarkkinoiden politisoituminen... Lue lisää

Tiedote

STTK on tyytymätön paikallisen sopimisen lainvalmisteluun

Sanna Rantala | 15.2.2024

Hallitusohjelman paikallista sopimista koskevia kirjauksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä. Työ päättyi 14.2. STTK ei ole... Lue lisää

Blogi

Tavataan torilla!

Antti Palola | 29.1.2024

Totesin viime keväänä, että eduskuntavaalit ovat aina mitä suurimmassa määrin myös työelämävaalit, sillä hallitusohjelmassa päätetään aina monista työntekijöitä... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Kolmikannan aitouteen mahdoton luottaa

| 14.8.2023

STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa kolmikantainen valmistelu on työlainsäädännön uudistamisen lähtökohta, mutta kolmikannan aitouteen järjestön on... Lue lisää

Miten vaikutamme?

| 14.5.2020

Tehtävämme on vaikuttaa kaikkialla, missä jäsenistön hyvinvoinnista ja elämänlaadusta päätetään. Teemme edunvalvontaa sopimustoiminnassa, vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä osallistumalla... Lue lisää