itsensätyöllistäjä

Työelämän muutosten myötä todennäköisesti yhä useampi työllistää itsensä perinteisen palkkatyön ohella yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana. Itsensätyöllistäjä hankkii itselleen elannon omaa työtä myymällä. Erityisen yleistä tämä on kulttuuri- ja media-aloilla sekä rakennusalalla.

Itsensätyöllistäjillä on runsaasti haasteita mm. sosiaaliturvan suhteen, koska he eivät ole palkkatyössä, vaikka tekevätkin työtänsä usein palkkatyön kaltaisesti. Termi yksinyrittäjä on lähellä itsensä työllistäjää. Itsensätyöllistäjiä on Suomessa yli 150 000. Myös STTK:n jäsenliitoissa on jäseninä itsensätyöllistäjiä.

STTK on esittänyt, että työttömyysturvassa päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden rajapintaa selkiytettäisiin ja että yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena aina toiminnan alkuvaiheessa.

Tiedote

Sirpaletyö lisää työelämän turvattomuutta ja sukupuolten epätasa-arvoa

Katarina Murto | 6.6.2016

Itsensä työllistäjien määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 Suomessa oli noin 150... Lue lisää

Tiedote

STTK: Aktiivinen työllisyyspolitiikka ja itsensätyöllistäjien aseman parannus hyvä asia

| 12.4.2016

Hallituksen julkaisemien yrittäjyys- ja työllisyyspakettien anti on monelta osin myönteinen. STTK pitää työttömyysturvan käyttöä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tervetulleena muutoksena.... Lue lisää

Blogi

Mikä perustulo?

Samppa Koskela | 10.3.2016

Perustulolla tarkoitetaan kaikille säännöllisesti ja ehdoitta maksettavaa tuloa toimeentulon turvaamiseksi. Aiheesta on keskusteltu Suomessa ainakin 30 vuoden ajan. Perustulosta... Lue lisää

Blogi

Sosiaaliturvaa on kehitettävä työmarkkinoiden muuttuessa

Samppa Koskela | 14.12.2015

Erilaiset työn tekemisen muodot ovat lisääntyneet ja työmarkkinoilla työntekijöiltä on edellytetty yhä joustavampia tapoja tehdä työtä. Työntekijät työskentelevät... Lue lisää

Koskela, Samppa

Samppa Koskela | 20.8.2015

Eläke- ja sosiaaliturva-asioista, erityisesti työttömyysturvasta vastaava asiantuntija. , etunimi.sukunimi@sttk.fi, 0400 199 062,

Itsensätyöllistäjät

Taina Vallander | 13.5.2015

STTK:n julkaisu käsittelee itsensätyöllistäjien asemaa Suomessa, ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia.