elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla pyritään elinkeinojen menestyksen ja kasvun edesauttamiseen. Elinkeinopolitiikka vastaa kysymykseen, miten alueen tai valtion tuotantopotentiaalista saadaan kaikki irti. Tyypillisiä elinkeinopoliittisia keinoja ovat tuottavuuden parantaminen tuotekehitysinvestoinneilla ja tutkimuksella, infrastruktuuripanostukset, kannustava verotus, elinkeinojen tarvetta vastaava koulutustarjonta ja tasa-arvoisten kilpailumahdollisuuksien turvaaminen. STTK:lle on oleellista että elinkeinojen menestymisedellytyksistä pidetään Suomessa kiinni, jotta palkansaajille löytyy osaamista vastaavaa työtä.

Kilpailukykyä vastuullisesti

| 20.2.2013

SAK:n ja STTK:n kasvupoliittinen ohjelma, jossa järjestöjen yhteiset kannat siitä, miten Suomessa voidaan edistää talouskasvua ja luoda hyviävtyöpaikkoja.