Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Kirjoittaja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Hallitus on esittänyt useita heikennyksiä sosiaaliturvaan, ja osa muutoksista on jo astunut voimaan. Lisäksi on päätetty lakkauttaa aikuiskoulutustuki. Työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraportissa esitetään aikuiskoulutustuen korvaamista opintotukeen tai lainaan perustuvalla mallilla.  

Kelan edessä ihminen, toimeentulo

Heikennykset vaikuttavat isoon osaan suomalaisista ja vaikutukset ovat osalle suuria.  Erityisen rajusti sosiaaliturvaleikkaukset osuvat pienituloisten toimeentuloon. Laskimme STTK:ssa vaikutukset kolmen esimerkkihenkilön toimeentuloon: suurimmillaan heikennykset alentavat toimeentuloa jopa 70 prosenttia. 

Vaikutukset esimerkkihenkilöiden toimeentuloon

Kaisa, 35 vuotta

Kaisa on koulutukseltaan merkonomi ja työskentelee controllerina yrityssektorilla. Hän asuu Kuopiossa omistusasunnossa puolisonsa kanssa. Heillä on päiväkoti-ikäinen lapsi. Kaisan puolison palkka on 3000 euroa kuukaudessa ja Kaisan palkka on 4500 euroa kuukaudessa.

Kaisalle on tarjottu töissä vaativampia tehtäviä, ja hän kokee, ettei nykyinen tutkinto tarjoa siihen riittävää osaamista. Koska iltaisin opiskeleminen työn ohessa on pienen lapsen äidille vaikeaa, niin hän haluaa opiskella päivisin lapsen ollessa päiväkodissa ja on suunnitellut anovansa työstään opintovapaata. 

Jos Kaisa olisi hakenut opiskelupaikkaa jo aiemmin ja aloittanut opintonsa 2024 alussa, hän olisi voinut hakea aikuiskoulutustukea. Se olisi hänen palkkatasollaan 1892 euroa kuukaudessa, josta hänelle jäisi verojen jälkeen 1614 euroa. 

Hallitus on kuitenkin lakkauttamassa aikuiskoulutustuen osana julkisen talouden säästöohjelmaa. Koska Kaisa hakee opiskelupaikkaa vasta kevään 2024 yhteishaussa ja aloittaa opintonsa elokuussa, hän ei enää saa aikuiskoulutustukea. Kaisan on haettava opintorahaa, jonka suuruus olisi hänen tapauksessaan 421 euroa kuukaudessa. Puolison palkka on 3000 euroa kuukaudessa, joten he eivät saa asumistukea.

Kaisan käytettävissä olevat tulot pienenisivät 70 prosenttia aikuiskoulutustukeen verrattuna, kun huomioidaan myös verotus. Jos hän ottaisi opintolainaa maksimimäärän, käytettävissä olevat tulot pienenevät 32 prosenttia. 

Kuvio aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksista toimeentuloon
Kuvio aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksista toimeentuloon

Eero, 23 vuotta

Eero opiskelee päätoimisesti kielitieteitä yliopistossa ja asuu yksin vuokra-asunnossa Helsingissä. Hänen tulonsa koostuvat opintotuesta ja asumistuesta. Tuista ei tarvitse maksaa veroa. Opiskelijana hän ei ole oikeutettu toimeentulotukeen.

Hallitus päätti siirtää opiskelijat takaisin opintotuen asumislisän piiriin. Uuden asumislisän määrää ei vielä tiedetä, joten laskelmassa on käytetty summaa (260 euroa), joka on sama kuin mitä hallitus on käyttänyt omissa säästölaskelmissaan. Tuen lopullinen suuruus tarkentuu jatkotyöskentelyssä. Muutos astuisi voimaan elokuussa 2025.

Opiskelijan käytettävissä olevat tulot supistuvat asumistuen leikkauksen johdosta noin 28 prosentilla. 

Kuva, jossa esitetään opiskelijoiden tulojen aleneminen

Eeva, 52 vuotta

Eeva työskenteli aiemmin toimistosihteerinä ja on jäänyt työttömäksi. Hän asuu vuokralla puolisonsa kanssa Espoossa. Asunnon vuokra on 950 euroa kuukaudessa. Eevan palkka ennen työttömyyttä oli 2800 euroa kuukaudessa. Nyt Eeva saa 1650 euroa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, josta hänelle jää verojen jälkeen 1455 euroa. Puolison palkka on 3000 euroa kuukaudessa, joten he eivät saa asumistukea.  

Hallitus leikkaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa 2 kuukauden työttömyyden keston jälkeen 20 prosenttia ja 8 kuukauden jälkeen vielä 5 prosenttia. Eevan työttömyyskorvaus alenee 1237 euroon kuukaudessa. Tämä on noin 22 prosentin alennus hänen käytettävissä oleviin tuloihin.

 

Kuvio työttömyyskorvauksen leikkausten vaikutuksesta toimeentuloon toimeentuloon
Kuvio työttömyyskorvauksen leikkausten vaikutuksesta toimeentuloon toimeentuloon

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue