EAY:n naiskomitea ilmaisi huolensa Suomen työlainsäädäntöuudistusten tasa-arvoa heikentävistä vaikutuksista

Euroopan ammattiliittojen kattojärjestön (EAY) tasa-arvoasioita käsittelevä naiskomitea, otti maaliskuussa kantaa Suomen hallituksen valmistelemiin työlainsäädäntömuutoksiin. Komitea ilmaisi huolensa uudistusten tasa-arvoa ja naisten työmarkkina-asemaa heikentävistä vaikutuksista sekä puuttumisesta ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen.

Naiskomitea kiinnitti huomiota hallitusohjelmassa asetettujen kunnianhimoisten tasa-arvotavoitteiden ja valittujen toimien ristiriitaan. Hallitus on toimilla heikentämässä tai pysäyttämässä työmarkkinoiden tasa-arvokehityksen. Esimerkkinä naiskomitea mainitsee valmistelussa olevan lakimuutoksen, jolla palkantarkistusten enimmäistaso sidottaisiin vientialojen palkankorotuksiin. Se estäisi valtakunnansovittelijaa tekemästä vientialojen määrittelemän palkankorostusten tason ylittäviä esityksiä työriitojen ratkaisuksi. Lakimuutos tekisi nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeron umpeenkuromisesta käytännössä hyvin vaikeaa ja voisi jopa kasvattaa sukupuolten palkkaeroa. Miesten ja naisten välinen palkkaero on Suomessa jo nyt yli EU:n keskitason eli 16 prosenttia.

Naiskomitea on huolissaan myös muista työlainsäädännön muutoksista. Esimerkiksi mahdollisuus solmia vuoden määräaikainen työsuhde ilman perustetta tulee hyvin todennäköisesti lisäämään raskaussyrjintää. Työsuhdeturvan muutokset tekevät naisten työmarkkina-asemasta aiempaa epävarmemman ja tulevat todennäköisesti heikentämään heidän osallisuuttaan työmarkkinoilla.

Myös sosiaaliturvan leikkaukset iskevät kovimmin nuoriin työntekijöihin ja matalapalkka-aloilla työskenteleviin naisiin. Muutokset vahvistavat yhteiskunnan kahtiajakoa ja syventävät sosiaalista kuilua. 

Naiskomitea ihmettelee, miten Suomen vahva yhteistyön, sopimisen ja kolmikantaisen neuvottelun perinne on vaarassa päättyä hallituksen toimin. Hallituksen ajamat muutokset on valmisteltu yksipuolisesti työnantajien näkemyksiä ja etua ajaen, työntekijöiden näkemyksistä piittaamatta. Työmarkkinauudistuksia on hallituksen toimesta perusteltu Suomen vaikealla taloustilanteella. Naiskomitea huomauttaa, että talouteen liittyvät ongelmat tulisi kuitenkin ratkaista laajapohjaisessa ja aidossa yhteistyössä.  

Lisätietoja: EAY:n kannanotto

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue