Tutkimus- ja innovaationeuvosto

STTK:n lausunto valtioneuvoston kanslialle

STTK kannattaa tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin ja resurssien vahvistamista. Tämä on linjassa parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten kanssa, joiden tavoitteena on myös vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyvää koordinaatiota.

Neuvoston kokoonpanoon liittyen STTK katsoo, että valtiovarainministerin nimittäminen neuvoston jäseneksi ja päätoimisen sihteeristön perustaminen neuvoston yhteyteen ovat perusteltuja toimia. Budjettivalmistelusta vastaavan ministerin on hyödyllistä olla osa neuvostoa. Päätoimisen sihteeristön perustaminen tutkimus- ja innovaationeuvoston työtä vahvistamaan on hyödyllinen toimi. Samoin on hyödyllistä, että sihteeristön työresurssit on jaettu osin valtioneuvoston kansliaan ja osin opetus- ja kulttuuriministeriöön ja työ- ja elinkeinoministeriöön. Parhaimmillaan tämä ratkaisu edistää neuvoston työn jalkauttamista substanssiministeriöihin ja tukee myös niiden työtä kyseisten teemoja parissa. Samalla on kuitenkin tärkeää huomioida, että neuvoston päätoimisen sihteeristön hallinnollinen jakautuminen useampaan ministeriöön voi tuoda sisäiseen koordinaatioon lisähaasteita. Näihin mahdollisiin haasteisiin on kiinnitettävä huomiota ja neuvoston sihteeristön ja ministeriöiden on luotava toimintatapoja, joilla haasteita ehkäistään.

Asetusesityksen keskeinen ongelma on palkansaajaedustuksen puuttuminen työryhmän puheenjohtajistosta ja työryhmän kokoonpanosta yleensäkin. Nykyaikaista TKI-toimintaa tehdään usein palkansaajan asemassa ja tiimityönä. Siksi palkansaajan äänen tulee kuulua myös TKI-politiikan suunnittelussa. Tässä suhteessa on ongelmallista, että neuvoston puheenjohtajistossa on elinkeinoelämän edustaja, muttei palkansaajien edustajaa. STTK esittää, että neuvoston kokoonpanoon lisätään neljäs varapuheenjohtaja, joka edustaisi palkansaajia. Palkansaajien edustus on muutenkin huomioitava neuvoston työssä.

Tom-Henrik Sirviö
STTK ry

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue