SuPerin edustajisto: Rokotusten alueellinen kohdentaminen ei saa viivästyttää hoitoalan ammattilaisten rokotuksia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto kiirehtii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten rokotuksia. Yhteiskunnan toiminnan kannalta on kriittistä, että näiden sektoreiden ammattilaiset pysyvät terveinä. – Rokotusten alueellinen kohdentaminen ei saa myöhentää hoitoalan ammattilaisten rokotuksia, vaan heidät on rokotettava pikaisesti, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset ovat edenneet vaihtelevasti alueittain. Kaikkia rokotusjärjestyksen kärkeen kuuluvia ei ole vielä rokotettu suunnitelman mukaisesti. Ykkösryhmään kuuluvat muun muassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon työntekijät. Sen sijaan esimerkiksi kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä ei ole sijoitettu kärkiryhmään, vaikka heidän työnsä on keskeistä pandemian hoidossa. SuPerin edustajisto muistuttaa, että kaikki sote- ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset on rokotettava pikaisesti.

Rokotusten lisäksi suojautuminen on edelleen keskeinen tekijä tartuntojen ehkäisemisessä, eikä sen taso saa heikentyä. Jos työturvallisuudesta ei huolehdita riittävästi, on se riski potilas- ja asiakasturvallisuudelle. Suojavarusteita on oltava riittävästi ja niiden tulee olla riittävän tehokkaita. Varhaiskasvatuksessa on pohdittava nykyistä enemmän työntekijöiden suojautumisen mahdollisuutta, vaikka se onkin haastavaa.

Vuonna 2020 koronaan oli sairastunut lähes 1 500 lähi- ja perushoitajaa. Kun hoitaja sairastuu työssään koronaan, on työntekijä ohjattava herkästi työterveyshuollon ammattitautitutkimuksiin, mikäli toipuminen ei tapahdu normaaliajassa ja oireet pitkittyvät. Koronan pitkäaikaisvaikutukset terveyteen voivat olla mittavat eikä niiden kestosta ole vielä riittävästi tietoa.

Koronakriisi on koetellut hoitajien jaksamista yli vuoden. Työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus on ollut huomattavasti ns. normaaliaikaa suurempaa ja tilanne jatkuu edelleen. Työnantajien tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja jaksamisesta nykyistä paremmin. Koronapandemiasta selviytymisen edellytys on, että hoitohenkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä. Jos hoitajat sairastuvat laajalti, terveydenhuollon kantokyky laskee ja yhteiskunnan normaali toiminta häiriintyy pahasti. Hoito- ja kasvatustyötä tehdään aina lähellä asiakasta tai potilasta ja tartuntavaara on suuri.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin päättävin elin liittokokouskauden aikana. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokous pidetään etäkokouksena 22.-23. huhtikuuta 2021.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue