Koronapandemia heikentänyt työntekijöiden oikeuksia eri puolilla maailmaa

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC on vuodesta 2014 asti julkaissut vuosittain raportin työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta maailmassa. Työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja perustuvat kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksiin. Vuoden 2020 selvitys ei jätä epäilystä trendin suunnasta; työntekijöiden oikeuksia loukataan kasvavissa määrin eri puolilla maailmaa.

ITUC:n raportista ilmenee, että 85 prosentissa seurannan piirissä olevista maista on viimeisen vuoden aikana rikottu työntekijöiden lakko-oikeutta vastaan. 80 prosentissa maista on vuorostaan rikottu työntekijöiden oikeutta neuvotella kollektiivisesti. Monissa maissa työntekijöiden oikeuksia rikotaan myös siten, että ylipäätään estetään ammattiyhdistyksiin liittyminen, ja sitä kautta työntekijöiden mahdollisuus ajaa omia oikeuksiaan ja valvoa etujaan. Yleistyvä ilmiö on ay-liikkeen johtohenkilöiden ja työntekijöiden tarkkailu ja seuranta, jolla pyritään pelottelemaan tarkkailun alaisia henkilöitä ja ammattiliittojen jäseniä.

Työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja perustuvat kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksiin.

ITUC on erillisessä kyselyssä seurannut myös koronaviruksen, eli Covid-19 pandemian vaikutuksia työelämään ja työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen. Kyselyitä on tähän mennessä toteutettu viisi ja niistä ilmenee, että vallitseva pandemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Sen varjolla kyseenalaistetaan demokraattisia oikeuksia lähes kaikkialla maailmassa. Pandemian aikana yli 56 prosenttia maista on raportoinut hallitusten suoraan rajoittaneen Covid-19 takia ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.

Koronan taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ILO:n agendalla

Kansainvälisen työelämän rikkomuksia käsitellään globaalitasolla vuosittain kansainvälisen työjärjestö ILO:n työkonferenssissa. Tämän vuoden konferenssi jouduttiin kuitenkin Koronan takia perumaan ja tilalla järjestetään tällä viikolla virtuaalihuippukokous, jonka teemana on Building a Better Future of Work – vapaasti käännettynä paremman työn tulevaisuuden rakentaminen.

Korkean profiilin kokouksessa hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden edustajat keskustelevat koronapandemian taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Samalla arvioidaan, miten ILO voi paremmin vastata koronakriisin seurauksiin ja tukea työelämän ja talouden laadukasta jälleenrakentamista. ITUC ja sen jäsenjärjestöt pitävät keskeisenä kestävän ja oikeudenmukaisen työelämän kehittämistä. Tähän kuuluu työntekijöiden oikeuksien täysimääräinen toteutuminen. Demokraattiset oikeudet, luottamus ja vastuullisuus ovat keskeisiä yhteiskuntien ja talouksien elpymiselle Koronan jälkeen.

Suomi ja Pohjoismaat edelleen seurannan kärjessä, vaikka ongelmia on

Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa demokratian, ja työoikeuksien toteutuminen on hyvällä tolalla. Työtekijöiden oikeuksien loukkaukset ovat edelleen satunnaisia. Viime aikoina esille tulleet räikeät rikkomukset ja hyväksikäyttötapaukset esimerkiksi ravintola- ja siivousalalta osoittavat kuitenkin, että haasteita riittää perusoikeuksien turvaamisessa kaikille. Osalla Suomessa työskentelevistä työntekijöistä oikeudet eivät toteudu, eikä järjestäytyminen ole tosiasiallisesti mahdollista. Kahdet työmarkkinat ovat meillä tosiasia.

Maria Häggman
kirjoittaja on STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

 

Palkansaajajärjestöjen maailmanlaajuinen kattojärjestö ITUC (International Trade Union Confederation ITUC) edustaa yli 200 miljoonaa työntekijää ja sillä on jäseniä 163 eri maasta. STTK on ITUC:n jäsenjärjestö ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sen hallituksen varajäsen. ITUC on seurannut työoikeuksien toteutumista maailmassa vuodesta 2014 ja raportoi niistä vuosittaisessa Global Rights Index-julkaisussa

Ajankohtaista

29.9.2020

Yritysten yhteenlasketut voitot yhä ennätystasolla

Lue
28.9.2020

SuPerin Paavola: Uusi tehtävänjako vanhustenhoidossa tulee voimaan heti – asiakas tulee hoidon keskiöön

Lue
28.9.2020

Jyty: Oulun koulusihteerien työtä ei tule ulkoistaa Monetralle

Lue
28.9.2020

Palkansaajakeskusjärjestöt: Hallituksen kunnioitettava itse asettamiaan aikatauluja

Lue
25.9.2020

STTK: Sote-uudistuksen toimeenpanoa kiirehdittävä alueellisella yhteistyöllä

Lue
24.9.2020

Nordea vähentää jälleen henkilökuntaa

Lue
24.9.2020

Tehy: Sotelakiesitys mahdollistaa peruspalveluiden parantamisen, toimivaa erikoissairaanhoitoa ei saa purkaa

Lue
23.9.2020

JHL ja Jyty vastustavat Oulun törkeitä ulkoistamissuunnitelmia – ateria- ja puhtauspalvelut vuorokauden lakkoon

Lue