Kirkon alat ry vaatii työsuhdeturvan heikennysten lopettamista

Ammattijärjestö Kirkon alat ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 3. syyskuuta maan hallituksen esitystä henkilöperusteisen irtisanomisen keventämisestä alle 20 henkilön yrityksissä. Kirkon alat suhtautuu erittäin kielteisesti irtisanomisen helpottamiseen tähtäävään hankkeeseen. Hallitus on perustellut esitystään työllisyysvaikutuksilla, vaikka useat asiantuntijatahot ovat lausunnoissaan todenneet ne olemattomiksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitysten mukaan henkilökohtaisen irtisanomisen helpottaminen ei lisää työpaikkoja, ainoastaan henkilöstön vaihtuvuutta. Rajaus alle 20 hengen yrityksiin voisi myös hidastaa yritysten kasvua. Vaikka rajaa siirrettäisiin alaspäin, ongelmat pysyvät. Hallitus on puolustanut irtisanomissuojan heikennyksiä, sillä, että pienet yritykset uskaltaisivat palkata lisää työntekijöitä, jos virheellisistä rekrytoinneista päästäisiin eroon helpommin.

Suomessa irtisanominen on jo nyt helpompaa kuin monissa Euroopan maissa

Todellisuudessa työnantajilla on monia keinoja säädellä työntekijäainesta: kuuden kuukauden koeaika, mahdollisuus antaa varoituksia ja niiden jälkeen irtisanomisprosessiin ryhtyminen. Työnantajat voivat myös rekrytoida työntekijöitä nollatuntisopimuksin ja käyttää vuokratyövoimaa. Suomessa irtisanominen on jo nyt helpompaa kuin monissa Euroopan maissa. Suomen 284000 työtöntä ovat osoituksena tästä. Henkilökohtaisesta syystä johtuvasta irtisanomisesta seuraa työntekijälle kolmen kuukauden karenssi. Hallitus ei ole luvannut palkansaajajärjestöille karenssin poistamista. Suomen kokoisessa maassa tieto irtisanomisesta leviää helposti ja vaikuttaa olennaisesti uuden työpaikan saamiseen.

Irtisanomisen helpottaminen olisi yhdenvertaisuuslain vastainen. Toteutuessaan laki kohtelisi työntekijöitä eri tavoin sen mukaan, minkä kokoisessa työpaikassa he työskentelisivät. Suomeen syntyisi kahden kerroksen työmarkkinat, mikä lisäisi yhteiskunnan jakautumista. Lisäksi irtisanomisen helpottaminen mahdollistaisi räikeän ikäsyrjinnän, eivätkä pienyritysten työntekijät irtisanomisen pelossa uskaltaisi ottaa puheeksi työoloihin liittyviä epäkohtia. Työpaikoille syntyisi vaikenemisen kulttuuri eikä pienillä työpaikoilla ole välttämättä edes luottamusmiestä purkamaan ongelmatilanteita.

Toteutuessaan laki kohtelisi työntekijöitä eri tavoin sen mukaan, minkä kokoisessa työpaikassa he työskentelisivät.

Mikäli laki toteutuu, sen merkitys ei ole vähäinen. Pienyrityksissä työskentelee yli kolmannes palkansaajista. Kirkon alojen toimintakentässä on runsaasti pieniä työnantajia, jotka kuuluisivat lain soveltamisalaan. Pienyritykset raportoivat jo nyt työvoimapulasta ja rekrytointiongelmista. Jos pieniä yrityksiä halutaan auttaa, TE-palvelut voisivat tarjota asiantuntemustaan henkilöstön rekrytoinnissa. Ammattitaitoinen rekrytointi vaatii osaamista ja aikaa.

 Työntekijöiden turvaa heikennetty jo monin tavoin

Hallitus on toimintakautensa aikana heikentänyt monin tavoin työntekijöiden asemaa: työttömyysturvaa on leikattu, työaikaa pidennetty, lomarahoja leikattu, koeaikaa pidennetty, pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia helpotettu, takaisinottovelvoiteaikaa lyhennetty ja aktiivimalli otettu käyttöön.

Kirkon alat on erityisen huolissaan siitä suunnasta, mihin maan hallitus työmarkkinoita ajaa. Pätkätyöt, työttömyys ja työsyrjintä näkyvät. Yhä useampi perhe hakee apua seurakuntien diakoniatyöstä. Hätää aiheuttavat mm. etuuksien viivästymiset ja tukipäätösten odottaminen. Epätoivoisissa tilanteissa ihmiset turvautuvat pikavippeihin, joista koituvat vielä suuremmat ongelmat. Työsuhdeturvan lisäheikennykset eivät voi olla kenenkään etu.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Paula Aaltonen puh. 0400 236 881
Kirkon alat ry

***

Mistä on kyse irtisanomissuojan heikentämisessä?

STTK vastustaa jyrkästi irtisanomisen helpottamista

Ajankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue