Kirkon alat ry vaatii työsuhdeturvan heikennysten lopettamista


Ammattijärjestö Kirkon alat ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 3. syyskuuta maan hallituksen
esitystä henkilöperusteisen irtisanomisen keventämisestä alle 20 henkilön yrityksissä. Kirkon alat
suhtautuu erittäin kielteisesti irtisanomisen helpottamiseen tähtäävään hankkeeseen.
Hallitus on perustellut esitystään työllisyysvaikutuksilla, vaikka useat asiantuntijatahot ovat
lausunnoissaan todenneet ne olemattomiksi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja
Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitysten mukaan henkilökohtaisen irtisanomisen
helpottaminen ei lisää työpaikkoja, ainoastaan henkilöstön vaihtuvuutta. Rajaus alle 20 hengen
yrityksiin voisi myös hidastaa yritysten kasvua. Vaikka rajaa siirrettäisiin alaspäin, ongelmat
pysyvät. Hallitus on puolustanut irtisanomissuojan heikennyksiä, sillä, että pienet yritykset
uskaltaisivat palkata lisää työntekijöitä, jos virheellisistä rekrytoinneista päästäisiin eroon
helpommin.

Todellisuudessa työnantajilla on monia keinoja säädellä työntekijäainesta: kuuden kuukauden
koeaika, mahdollisuus antaa varoituksia ja niiden jälkeen irtisanomisprosessiin ryhtyminen.
Työnantajat voivat myös rekrytoida työntekijöitä nollatuntisopimuksin ja käyttää
vuokratyövoimaa. Suomessa irtisanominen on jo nyt helpompaa kuin monissa Euroopan maissa.
Suomen 284000 työtöntä ovat osoituksena tästä. Henkilökohtaisesta syystä johtuvasta
irtisanomisesta seuraa työntekijälle kolmen kuukauden karenssi. Hallitus ei ole luvannut
palkansaajajärjestöille karenssin poistamista. Suomen kokoisessa maassa tieto irtisanomisesta
leviää helposti ja vaikuttaa olennaisesti uuden työpaikan saamiseen.

Irtisanomisen helpottaminen olisi yhdenvertaisuuslain vastainen. Toteutuessaan laki kohtelisi
työntekijöitä eri tavoin sen mukaan, minkä kokoisessa työpaikassa he työskentelisivät. Suomeen
syntyisi kahden kerroksen työmarkkinat, mikä lisäisi yhteiskunnan jakautumista. Lisäksi
irtisanomisen helpottaminen mahdollistaisi räikeän ikäsyrjinnän, eivätkä pienyritysten työntekijät
irtisanomisen pelossa uskaltaisi ottaa puheeksi työoloihin liittyviä epäkohtia. Työpaikoille syntyisi
vaikenemisen kulttuuri eikä pienillä työpaikoilla ole välttämättä edes luottamusmiestä purkamaan
ongelmatilanteita.

Mikäli laki toteutuu, sen merkitys ei ole vähäinen. Pienyrityksissä työskentelee yli kolmannes
palkansaajista. Kirkon alojen toimintakentässä on runsaasti pieniä työnantajia, jotka kuuluisivat
lain soveltamisalaan. Pienyritykset raportoivat jo nyt työvoimapulasta ja rekrytointiongelmista. Jos
pieniä yrityksiä halutaan auttaa, TE-palvelut voisivat tarjota asiantuntemustaan henkilöstön
rekrytoinnissa. Ammattitaitoinen rekrytointi vaatii osaamista ja aikaa.

Hallitus on toimintakautensa aikana heikentänyt monin tavoin työntekijöiden asemaa:
työttömyysturvaa on leikattu, työaikaa pidennetty, lomarahoja leikattu, koeaikaa pidennetty,
pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia helpotettu, takaisinottovelvoiteaikaa lyhennetty ja
aktiivimalli otettu käyttöön.

Kirkon alat on erityisen huolissaan siitä suunnasta, mihin maan hallitus työmarkkinoita ajaa.
Pätkätyöt, työttömyys ja työsyrjintä näkyvät. Yhä useampi perhe hakee apua seurakuntien
diakoniatyöstä. Hätää aiheuttavat mm. etuuksien viivästymiset ja tukipäätösten odottaminen.
Epätoivoisissa tilanteissa ihmiset turvautuvat pikavippeihin, joista koituvat vielä suuremmat
ongelmat. Työsuhdeturvan lisäheikennykset eivät voi olla kenenkään etu.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Paula Aaltonen puh. 0400 236 881
Kirkon alat ry