Videot

STTK tuottaa videoita työelämän ajankohtaisista asioista. Videoita voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi jäsenliittojemme tilaisuuksissa tai opetuskäytössä.

Löydät lisää STTK:n tuottamia videoita Youtube-kanavaltamme. Tilaamalla kanavan saat ilmoituksen aina, kun julkaisemme uutta.

Mikä on STTK?

STTK on yksi Suomen kolmesta palkansaajajärjestöjen keskusjärjestöstä.

Tasa-arvo

Epätasa-arvo heijastuu ihmisten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen laajemminkin. Ongelmia korjataan viime kädessä lainsäädännöllä, mutta myös asenteita on muutettava. Tasa-arvo ei ole nollasummapeli, jossa toiselle antaminen on toiselta pois.

Välittävä yhteiskunta ja työelämä

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksesta. Sen vaikutus suomalaiseen työelämään, talouteen ja yksittäisten kansalaisten elämään oli merkittävä. Yhteiskuntamme vahvuudet, toisista huolehtiminen ja kyky löytää ratkaisuja auttavat löytämään tien ulos kriisistä. Useat STTK:laisten liittojen jäsenet työskentelevät suoraan koronakriisin selättämiseksi eri tavalla. STTK on myös ollut mukana rakentamassa useita yhteiskunnan suojaverkkoja ja toimintatapoja, joiden merkitys nousee kriiseissä esille. Olemme valinneet yhteiskunnan ja työelämän, jossa toimitaan yhdessä ja pidetään toisistamme huolta. Haluamme toimia näin jatkossakin.

Palkkatasa-arvo

STTK on esittänyt palkkasalaisuuden osittaista purkamista palkkatasa-arvon edistämiseksi. Perusteettomien palkkaerojen poistaminen onnistuu vain palkkojen avoimuutta lisäämällä.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Työn ja perheen yhteensovittaminen on laajempi kysymys kuin vain perhevapaajärjestelmä tai pikkulapsivaihe, sillä useilla työntekijöillä saattaa olla hoivavastuuta myös esimerkiksi iäkkäistä vanhemmistaan tai aikuisesta vammaisesta lapsestaan.

#ratkaisuja: Turvallinen työpaikka

Yhdenkään ei pitäisi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallaan. Ei asiakkaiden, työkavereiden, esimiesten eikä johdon toimesta. STTK:n teettämän kyselyn perusteella fyysinen väkivalta, sen uhka ja henkinen väkivalta työpaikoilla on häkellyttävän yleistä. Noin joka kolmannella työpaikalla (31 %) on esiintynyt henkistä tai fyysistä väkivaltaa viimeisen kolmen vuoden aikana.

#ratkaisuja: Nuorten syrjäytyminen

Pyysimme nuorten kanssa työskenteleviä vaikuttajia nimeämään yhden keinon, jolla heidän mielestään voitaisiin poistaa nuorten syrjäytyminen. Videolle on koottu muutamia vastauksia. Lisää ratkaisuja on koottu Ratkaisuja-julkaisuun.

Työelämään.fi

Työelämään-sivusto kokoaa työelämän keskeiset pelisäännöt sekä työntekijän velvollisuudet ja oikeudet tiiviissä paketissa. Tuotimme myös videosarjan, jonka löydät soittolistana Youtube-kanavaltamme. Videoita voi vapaasti käyttää esimerkiksi opetuksen tukena.