Tiina Laurila

förvaltningsassistent

Ordförandens assistent och chef för assistentteamet. Jag är sekreterare för STTK:s representantskap, styrelse och arbetsutskott. Jag sköter representationer och nomineringar.