edustajisto

Hur fungerar vi?

| 7.12.2022

Fackföreningsrörelsens verksamhet bygger på principerna om representativ demokrati. Varje aktör som deltar i centralorganisationens beslutsfattande får sitt bemyndigande... Läs mer