Kysely: Suhtautuminen hallituksen esityksiin työmarkkinauudistuksista

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten suomalaisten parissa. Kyselyn aiheena oli suhtautuminen hallituksen kaavailemiin työmarkkinauudistuksiin. Tässä osiossa julkaisemme tuloksia liittyen määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamiseen ja työttömyysturvan heikentämiseen.