Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista, 2019

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista.

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen yli 18-vuotiaiden, Suomessa asuvien parissa.
Kyselyyn vastasi yhteensä 2107 henkilöä eri puolilta Suomea. Otos edustaa mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna.
Kysely toteutettiin syksyllä 2018 sähköisenä kyselynä.