Paikallinen sopiminen, palkat

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Aula Research Oy toteutti elokuussa STTK:n toimeksiannosta sähköisen kansalaiskyselyn.
Kyselyn aiheena oli muun muassa osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, toimeentulo sekä tärkeimmät kehittämiskohteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 2107 iältään 18-75-vuotiasta henkilöä. Kysely toteutettiin aikavälillä 30.7.-19.8.2018 välisenä aikana.