työelämä

Työelämä-käsiteellä viitataan ansiotyöhön ja työn tekemisen tapoihin sekä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen piirin, joka työssä muodostuu yksilöiden välille. Ammattiliitot ovat työelämän pelisääntöjen, työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien asiantuntijoita ja kehittäjiä. Liitot rakentavat reilumpaa työelämää neuvottelemalla työehtosopimuksissa palkoista ja muista työehdoista, kuten työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, vapaista ja lomista jne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut taas ovat työpaikoilla tärkeitä työn kehittäjiä ja reilujen pelisääntöjen noudattamisen varmistajia. Ammattiliittojen keskusjärjestöt taas osallistuvat työelämän kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Työelämä ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä. Siihen vaikuttavat maailmaa muutenkin muuttavat ilmiöt, kuten esimerkiksi teknologian kehitys tai ilmastonmuutos. Työelämä edellyttää erilaista osaamista nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuoden kuluttua. Toisaalta on myös osaamista, joka säilyttää arvonsa eri aikoina, kuten ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot, oppimistaidot tai luova ajattelu. Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, taitavasta johtamisesta sekä yhteisesti luodusta suunnasta, joka innostaa kaikki tekemään parhaansa. Kun ponnistelusta ja tuloksesta vielä palkitaan, ollaan mahdollisuuksien äärellä.

Työelämä on merkittävä osa elämää jo pelkästään siitä syystä, että vietämme ison osan elämästämme työssä. Työn kautta yksilölle syntyy toimeentuloa, mutta myös itsensä toteuttamisen ja kasvun tapoja. Työikäinen väestö supistuu ja siksi on erityisen tärkeää, että työikäiset jaksavat hyvin ja viihtyvät työelämässä pitkään. Työhyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. STTK tekee työtä, jotta hyvä työelämä toteutuisi kaikkien työtä tekevien kohdalla.

Tiedote

Ay-johtajat kokoontuivat arvioimaan hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvauudistuksia

| 4.9.2023

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (SAK, Akava, STTK) työvaliokuntaliittojen puheenjohtajat ja keskusjärjestöjen johtoryhmien jäsenet ovat tänään kokoontuneet arvioimaan hallituksen kaavailemia työelämä- ja... Lue lisää

Uutinen

Kokosimme yhteen hallitusohjelman vaikutukset työntekijän oikeuksiin ja toimeentuloon

| 29.8.2023

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja toimeentuloa heikentäviä esityksiä. Esitykset koskevat muun muassa neuvottelujärjestelmää ja lakko-oikeutta, työsuhteen ehtoja... Lue lisää

Lausunto

Työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttaminen

Samppa Koskela | 10.8.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. STTK:lla ei ole esitykseen... Lue lisää

Uutinen

STTK-Opiskelijoiden kommentit uuteen hallitusohjelmaan

Markus Wright | 20.6.2023

Kokonaisuutena STTK-opiskelijat pitävät hallitusohjelmaa hyvin sekavana pakettina. Toisaalta ohjelma kiinnittää erinomaisesti huomiota nuorten pahoinvointiin, syrjäytymiseen ja kansainvälisten opiskelijoiden... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Sopeutustoimien on tuettava kasvua

Antti Palola | 12.6.2023

Säätytalolla hallitusohjelmaneuvottelut jatkuvat pitkälti toista kuukautta.─ Vaikka odottavan aika on pitkä, olennaista ei silti ole hallitusneuvotteluihin käytettävä aika... Lue lisää

Tiedote

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Antti Palola | 29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi kevään edustajistossa työmarkkinakierrosta.– Vientiteollisuuden palkkaratkaisuista muodostui korotusten yleinen linja. Erityispiirre sopimuksissa ovat kertaerät,... Lue lisää