työelämä

Työelämä-käsiteellä viitataan ansiotyöhön ja työn tekemisen tapoihin sekä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen piirin, joka työssä muodostuu yksilöiden välille. Ammattiliitot ovat työelämän pelisääntöjen, työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien asiantuntijoita ja kehittäjiä. Liitot rakentavat reilumpaa työelämää neuvottelemalla työehtosopimuksissa palkoista ja muista työehdoista, kuten työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, vapaista ja lomista jne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut taas ovat työpaikoilla tärkeitä työn kehittäjiä ja reilujen pelisääntöjen noudattamisen varmistajia. Ammattiliittojen keskusjärjestöt taas osallistuvat työelämän kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Työelämä ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä. Siihen vaikuttavat maailmaa muutenkin muuttavat ilmiöt, kuten esimerkiksi teknologian kehitys tai ilmastonmuutos. Työelämä edellyttää erilaista osaamista nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuoden kuluttua. Toisaalta on myös osaamista, joka säilyttää arvonsa eri aikoina, kuten ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot, oppimistaidot tai luova ajattelu. Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, taitavasta johtamisesta sekä yhteisesti luodusta suunnasta, joka innostaa kaikki tekemään parhaansa. Kun ponnistelusta ja tuloksesta vielä palkitaan, ollaan mahdollisuuksien äärellä.

Työelämä on merkittävä osa elämää jo pelkästään siitä syystä, että vietämme ison osan elämästämme työssä. Työn kautta yksilölle syntyy toimeentuloa, mutta myös itsensä toteuttamisen ja kasvun tapoja. Työikäinen väestö supistuu ja siksi on erityisen tärkeää, että työikäiset jaksavat hyvin ja viihtyvät työelämässä pitkään. Työhyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. STTK tekee työtä, jotta hyvä työelämä toteutuisi kaikkien työtä tekevien kohdalla.

Uutinen

Euroopan unionin seuraavat 5 vuotta – Mitä voimme odottaa?

| 13.5.2024

Turvallisuus, strateginen kilpailukyky, ilmastonmuutos, digitalisaatio, kansalaisten hyvinvointi ja demokratiakehitys. Nämä ja monet muut teemat määrittävät Euroopan unionin seuraavaa... Lue lisää

Tiedote

STTK: Eurovaaleissa on kyse työpaikoista, taloudesta ja turvallisuudesta 

Antti Palola | 13.5.2024

Euroopan parlamentin vaalit käydään vajaan kuukauden kuluttua. Viisi vuotta sitten vaaleihin käytiin täysin erilaisessa ilmapiirissä, sillä nyt Venäjän... Lue lisää

Uutinen

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä – totta vai tarua?

| 26.4.2024

Onko raskaus- ja perhevapaasyrjintää olemassa työelämässä ja millaista syrjintää lapsiperheellistymiseen kohdistuu? Mitä näille haasteille voisi tehdä? Katso tallenne... Lue lisää

Blogi

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Maria Häggman | 22.4.2024

Monet uudet työelämäämme koskevat lait säädetään Brysselissä. Onneksi suomalaisella palkansaajalla on keinoja vaikuttaa siihen, millaisia lakeja Euroopan unionissa... Lue lisää

Blogi

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Miro Friman | 17.4.2024

Entistä useampi nuori joutuu pätkätöiden kierteeseen, mikä haastaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. Nuoret tarvitsevat vakautta työelämään.  Tilastokeskuksen... Lue lisää

Blogi

Nuori työvoima elää itseään varten 

Valtteri Mäyrälä | 16.4.2024

Nuoret näkevät työt muun elämän mahdollistajana.  Nuorten työelämätaitojen heikentymisestä on sanottu paljon. Niitä on kuvattu katoavaksi luonnonvaraksi ja... Lue lisää