irtisanominen

Irtisanominen tarkoittaa työsuhteen päättämistä irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisperusteet jaetaan individuaaliseen ja tuotannollistaloudellisiin perusteisiin.

Individuaaliperusteinen irtisanominen perustuu työntekijän moitittavaan käyttäytymiseen. Työnantaja voi individuaaliperusteella irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä kuten työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavasta rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Ennen irtisanomista työnantajan on kuitenkin annettava varoitus.

Tuotannollistaloudelliset irtisanomisperusteet liittyvät työnantajan vaikutuspiirissä oleviin seikkoihin, jotka voivat olla taloudellisia tai työnantajan toimintaympäristöön- ja tapoihin liittyviä. Usein irtisanomissyy on työnantajan taloudellisen tilanteen heikentyminen, minkä vuoksi työtä ei ole enää tarjolla. Vaikka työt vähentyisivät, on työnantajan ennen irtisanomista yritettävä järjestää työntekijälle muuta työtä tai koulutusta uusiin tehtäviin.

Irtisanominen on mahdollista vain toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten osalta. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei siitä ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Irtisanomisajat on määritelty laissa, mutta niistä on voitu poiketa työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Liittojen tiedotteet

Jyty: Naisvaltaiset alat taas yt-rumbassa säästökohteina

| 18.10.2019

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ei hyväksy kuntien ja kuntayhtymien säästötoimia, jotka konkretisoituvat jatkuvasti lisääntyvinä... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin Paavola: Rahapula ei oikeuta lain rikkomiseen – kuntien yt:t vaarantavat hoidon

| 17.10.2019

Rahapula ei oikeuta lain rikkomiseen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ei hyväksy kuntien ja kuntayhtymien... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy selvittää yt-neuvottelujen laillisuutta

| 15.10.2019

Tehy aikoo selvittää sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla käynnissä olevien yhteistoimintaneuvottelujen laillisuuden, mikäli ne johtavat irtisanomisiin, osa-aikaistuksiin tai lomautuksiin. Sosiaali-... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy: Yt-aalto on tuhoisa sote-alalle

| 9.10.2019

Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat käynnistäneet vuoden sisään noin 30 yhteistoimintaneuvottelua, jotka ovat tähdänneet ja tähtäävät säästöihin, lomautuksiin... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehyn hallitus: Yt-neuvottelut ovat raskas rasite sote-alalle

| 28.8.2019

Kuntien taloustilanteen kiristyminen näkyy säästöjä tavoittelevien yhteistoimintaneuvottelujen lisääntymisenä. Yhteistoimintaneuvotteluja on käynnistetty sekä yksittäisissä kunnissa että sairaanhoitopiireissä. – Yt-neuvottelut... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

250 on vaarassa menettää työnsä OP:ssa

| 20.8.2019

OP Ryhmä pudotti yt-pommin, kun se ilmoitti yt-neuvottelujen aloittamisesta yrityspankki javakuutus -liiketoiminnoissa. Neuvottelujen piirissä on noin 3000 henkilöä.... Lue lisää