Tarvitaan vahvaa yhteistyötä terveydellisen ja sosiaalisen kriisin voittamisessa

Kirjoittaja:

Peter Waldorff

International adviser, FH – Danish Trade Union Confederation

Ihmiskeskeinen toipuminen COVID-19-kriisistä tulee hallitsemaan agendaa, kun hallitukset, työnantajat ja työntekijät kokoontuvat 109:nnen kerran Kansainväliseen työkonferenssiin (ILC).

Vieläkin liian monet ihmiset käyvät epätoivoista taistelua pandemiaa vastaan monissa korkean kuolleisuuden maissa. Sekä rokotteiden saatavuudessa että kriisistä toipumisen taloudellisissa lähtökohdissa on valtavaa eriarvoisuutta.

Kansainvälisen työkonferenssin haasteena on rakentaa vahva kolmikantapohjainen vastaus, joka voi auttaa meitä voittamaan tämän terveydellisen ja sosiaalisen kriisin.

Ei ole vaikea kuvitella, mitä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia seurauksia tulee, jos kohtaamme pandemian päättymisen valtavan työttömyyden keskellä.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on näytellyt merkittävää roolia pandemian aikana ei vähiten keräämällä ja jakamalla tietoa pandemian seurauksista. Kuvatakseni pandemian valtavaa mittakaavaa haluan esitellä pari ILO:n tutkimusten tulosta: Vuonna 2020 menetettiin 255:tä miljoonaa työpaikkaa vastaava määrä työtunteja, ja 90 prosenttia vuonna 2020 työpaikkansa menettäneistä naisista siirtyi kokonaan työvoiman ulkopuolelle. Samoin kävi monille nuorille.

Ei ole vaikea kuvitella, mitä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia seurauksia tulee, jos olemme pandemian päättyessä valtavan työttömyyden keskellä.

Niinpä konferenssiin osallistuvat työntekijädelegaatiot kamppailevat saadakseen hallitukset ja työnantajat sitoutettua mahdollisimman laajasti kunnollisiin työpaikkoihin sijoittamiseen.

Toivomme saavuttavamme sitoutumista erityislauselmaan, joka vaatii ihmisläheistä, inklusiivista, kestävää ja resilienttiä toipumista COVID-19-kriisistä.

Toisessa komiteassa pöydällä on sosiaaliturva. 

Yhdeksäntoista maata tulee saamaan konferenssin kuluessa täyden huomion. Työnantajat ja työntekijät ovat valinneet nämä maat tarkasteltaviksi. Monissa tapauksissa tullaan löytämään vakavia työntekijöiden järjestäytymiseen ja ihmisoikeuksiin kohdistuvia loukkauksia.

Normaaliolosuhteissa lähes 7000 työntekijöitä, työnantajia ja hallituksia edustavaa delegaatiota kokoontuisi kahdeksi viikoksi Geneveen. Tämä on selkeästi poissuljettua tänä vuonna, koska Sveitsiin on voimassa matkustuskielto useimmista maailman maista.

Sen sijaan kokoonnumme Zoomissa – yllättävän hyvin. Tähän mennessä olemme jo pitäneet useita esitapaamisia ja on vaikuttavaa, miten isoja digitaalisia loikkia olemme tehneet kuluneen vuoden aikana.

Ihmiset voivat yhdistyä – toimistoista, kodeista ja jopa autoistaan – simultaanitulkkauksen avulla seitsemälle eri kielelle.

On aihetta suhteuttaa toisiinsa sitä, miten teknologiset ratkaisut ovat yhdessä vuodessa kehittyneet ja levinneet kaikkialle maailmaan, kun taas perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien puolesta on taisteltu yli 100 vuoden ajan, eikä niitä ole vieläkään saavutettu. Siitä huolimatta jatkamme taistelua niiden puolesta!

Peter Waldorff, International adviser
FH – Danish Trade Union Confederation, edustaja ILC-konferenssissa

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue