Jaakko Haikonen

sakkunnig, klimat- och energipolitik

Sakkunnig i klimat- och energifrågor. Jag ansvarar för frågor i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen, energipolitiken och en rättvis omställning samt för handelspolitik och internationellt samarbete. Jag är STTK:s representant i flera internationella samarbetsorganisationer.

Osaamisalueet: