Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

Styrelsen för den internationella fackliga samorganisationen IFS har avskedat Luca Visentini som valdes till generalsekreterare i november från sin tjänst. Bakom avskedandet är misstankar om korruption mot Visentini före julen.

Beslutet fattades med röster 57 – 12. 71 medlemmar av 79 var närvarande. En röstade blankt.
– Beslutet fattades med klara siffror, så det behövs inget eftersnack, konstaterar medlem i IFS styrelse, ordförande för STTK Antti Palola.

Palola röstade för avskedandet liksom de andra nordiska representanterna.
– De nordiska medlemsorganisationerna i NFS är nöjda med resultatet. Vi har aktivt agerat för det här från och med att den så kallade ”Luca-gaten” avslöjades, sammanfattar Palola.

På kongressen som hölls den 11 mars fattades också ett beslut om tillfälliga arrangemang. Vice generalsekreterare Owen Tudor fortsätter som tf. generalsekreterare tills en ny ordinarie generalsekreterare utnämns. Syftet är att utnämningen görs på ett extra styrelsemöte före maj.

IFS styrelse godkände också utredningar om misstankar om missbruk mot Luca Visentini och fortsatta åtgärder i anknytning till denna. Syftet är att klargöra användningen av pengar och transparensen i världsfacket samt transparent användning av pengar i valkampanjer i anknytning till val av generalsekreteraren.

Foto: PES Communications

Senaste artiklarna

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner