Löntagarorganisationen Pardia: Nedskärningarna i ämbetsverkens driftskostnader realiseras hos Tullen

Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola säger att de återkommande och schematiska nedskärningarna i de statliga ämbetsverkens driftskostnader realiseras hos Tullen. Tullen meddelade om inledande av samarbetsförhandlingar den 19 oktober. Detta är en följd av de kontinuerliga nedskärningarna som har gjort verkets anslag så strama att inga buffertar används.
– Nedskärningen i driftsanslag drabbar uttryckligen personalen i statens ämbetsverk eftersom pensionsavgångar och annan naturlig avgång inte sker kalkylerat.

Så meddelar också Tullen som orsak till sitt svaga ekonomiska läge de kumulativt minskande anslagen och de oförutsebara anslagsminskningarna. Nästa år är sparbehovet i sin helhet cirka fyra miljoner euro. Tullens hela personal hotas av permittering.

– Redan nu vet man att vissa av Tullens kontor har så liten personal att ett genomförande av permitteringarna orsakar stora problem i Tullens serviceproduktion. Besparingarna är obetydliga i förhållande till deras skador.

– Statens ämbetsverk och Tullens personal vill inte längre ha extra nedskärningar i sin ekonomi. Även permitteringarna är ett hårt slag mot personalen, vars semesterpenning skärs ned med 30 procent inom de kommande tre åren och vars arbetstid förlängs utan ersättning. Personalens ork får inte sättas under för hård press.
Pardia förutsätter att alla tillgängliga medel för balansering av de statliga ämbetsverkens ekonomi undersöks.

– Riksdagen måste avvisa regeringens proposition om kategoriska anslagsnedskärningar, om den vill påverka både sysselsättningen och tillgången på högklassiga statliga tjänster.
Löntagarorganisationen Pardia har totalt 40 000 medlemmar. Merparten av dem arbetar i statliga ämbetsverk och institutioner och en betydande del i affärsverk, företag, universitet och på FPA. Pardia hör till de största medlemsförbunden i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.

Ytterligare information: Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola, gsm 040 566 8517 och pardiaanslutna Tulltjänstemannaförbundets ordförande Jari Nieminen, gsm 040 332 6739.

Senaste artiklarna

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

7.3.2023

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher