Löntagarorganisationen Pardia: Nedskärningarna i ämbetsverkens driftskostnader realiseras hos Tullen

Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola säger att de återkommande och schematiska nedskärningarna i de statliga ämbetsverkens driftskostnader realiseras hos Tullen. Tullen meddelade om inledande av samarbetsförhandlingar den 19 oktober. Detta är en följd av de kontinuerliga nedskärningarna som har gjort verkets anslag så strama att inga buffertar används.
– Nedskärningen i driftsanslag drabbar uttryckligen personalen i statens ämbetsverk eftersom pensionsavgångar och annan naturlig avgång inte sker kalkylerat.

Så meddelar också Tullen som orsak till sitt svaga ekonomiska läge de kumulativt minskande anslagen och de oförutsebara anslagsminskningarna. Nästa år är sparbehovet i sin helhet cirka fyra miljoner euro. Tullens hela personal hotas av permittering.

– Redan nu vet man att vissa av Tullens kontor har så liten personal att ett genomförande av permitteringarna orsakar stora problem i Tullens serviceproduktion. Besparingarna är obetydliga i förhållande till deras skador.

– Statens ämbetsverk och Tullens personal vill inte längre ha extra nedskärningar i sin ekonomi. Även permitteringarna är ett hårt slag mot personalen, vars semesterpenning skärs ned med 30 procent inom de kommande tre åren och vars arbetstid förlängs utan ersättning. Personalens ork får inte sättas under för hård press.
Pardia förutsätter att alla tillgängliga medel för balansering av de statliga ämbetsverkens ekonomi undersöks.

– Riksdagen måste avvisa regeringens proposition om kategoriska anslagsnedskärningar, om den vill påverka både sysselsättningen och tillgången på högklassiga statliga tjänster.
Löntagarorganisationen Pardia har totalt 40 000 medlemmar. Merparten av dem arbetar i statliga ämbetsverk och institutioner och en betydande del i affärsverk, företag, universitet och på FPA. Pardia hör till de största medlemsförbunden i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.

Ytterligare information: Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola, gsm 040 566 8517 och pardiaanslutna Tulltjänstemannaförbundets ordförande Jari Nieminen, gsm 040 332 6739.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram