Wärtsiläs samarbetsförhandlingar var ”de tyngsta av alla”

Wärtsilä Marine Solutions säger upp 110 arbetstagare i Vasa. – Det här var mina sista samarbetsförhandlingar och de tyngsta av alla, säger vice förtroendemannen.

Wärtsiläs samarbetsförhandlingar har avslutats. Bolaget säger upp 110 fastanställda arbetstagare vid Marine Solutions-enheten i Vasa. Arbetet tar slut för 25 tjänstemän.

I antalet ingår såväl de personer som sägs upp som de som enligt avtal går i pension.

– Det här har varit en lång och seg process, vi har förhandlat i åtta veckor. Det har varit så tung tid att det inte är sant. Människorna har levt i ovetskap sedan sommaren. Eftersom det finns mest personal i Vasa, visste vi att största delen sägs upp här, berättar vice förtroendeman Arja Fors.

Ursprungligen var det företagets mål att minska 160 arbetsplatser i Finland, men i förhandlingarna fick man förhandlat antalet neråt, då uppsägningar byttes till permitteringar.

– Alla som behåller arbetet permitteras för en månad, berättar vice förtroendeman Fors.

I Marine Solutions-enheten tillverkas fartygsmotorer, styrsystem för fartyg samt propellrar. Efterfrågan på dem har minskat på grund av sänkt pris på olja.

Förtroendemannens sista samarbetsförhandling

Arja Fors har arbetat 44 år på Wärtsilä och av den tiden har hon 40 år varit tjänstemännens förtroendeman. Hon blir pensionerad i februari.

– De här var mina sista samarbetsförhandlingar och de tyngsta av alla. Det gör så ont då varenda en är bekant.

Uppsägningsmeddelandena börjar delas ut veckan som inleds måndag 23 november.

Fackförbundet Pros ombudsman Riku Vesapuisto är anträffbar fredag 27 november klockan 10–14 i Pros kontor på Långgatan i Vasa.

Pro Nyheter
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram