STTK:s Mikko Mäenpää: Finland fick tre års timeout

STTK:s ordförande Mikko Mäenpää ser de tre år av arbetsfred som sysselsättnings- och tilläggsavtalet gett upphov till som en betydande handräckning för att lotsa Finland över de svåra tiderna.

– Löntagarrörelsen har alltid burit sitt ansvar för Finlands framgång och visade nu sitt ansvar genom väldigt måttfulla löneförhöjningar som uttrycker gemensam solidaritet.

Mäenpää betonar att man inte kan skapa ett nytt Finland enbart genom arbetsmarknadsparternas åtgärder.

– Landets regering måste nu föra de strukturella reformerna framåt med fart och trygga välfärdstjänsternas framtid. Finlands konkurrenskraft förutsätter tillväxt och förnyelse och finländska företag och arbetsmarknadsorganisationerna har ett speciellt ansvar i det här. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att arbetsgemenskaperna fungerar och att tilliten stärks på arbetsplatserna.

Enligt Mäenpää bör man komma bort från att diskussionen som pågått mellan arbetsmarknadsparterna där man antingen är för eller emot en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.

– Man måste skapa en ny finländsk arbetsmarknadsmodell som alla parterna är nöjda med och där lokal-, förbunds- och centralorganisationsnivåernas roller är klara.

Följande svåra fråga för arbetsmarknadsparterna är reformen av arbetspensionssystemet.

– Trots svårigheterna ger tillväxt- och sysselsättningsavtalet uttryck för att tilliten är på väg att återvända mellan parterna och det är ett bra tecken inför de kommande pensionsförhandlingarna. Man bör inte göra förhastade beslut. Det handlar om en betydande helhet som reformerar den finländska socialpolitiken där man samtidigt bör ta i beaktande behoven av befolkningen i arbetsför ålder och de unga generationernas trygghet.

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag