STTK:s Mikko Mäenpää: Finland fick tre års timeout

STTK:s ordförande Mikko Mäenpää ser de tre år av arbetsfred som sysselsättnings- och tilläggsavtalet gett upphov till som en betydande handräckning för att lotsa Finland över de svåra tiderna.

– Löntagarrörelsen har alltid burit sitt ansvar för Finlands framgång och visade nu sitt ansvar genom väldigt måttfulla löneförhöjningar som uttrycker gemensam solidaritet.

Mäenpää betonar att man inte kan skapa ett nytt Finland enbart genom arbetsmarknadsparternas åtgärder.

– Landets regering måste nu föra de strukturella reformerna framåt med fart och trygga välfärdstjänsternas framtid. Finlands konkurrenskraft förutsätter tillväxt och förnyelse och finländska företag och arbetsmarknadsorganisationerna har ett speciellt ansvar i det här. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att arbetsgemenskaperna fungerar och att tilliten stärks på arbetsplatserna.

Enligt Mäenpää bör man komma bort från att diskussionen som pågått mellan arbetsmarknadsparterna där man antingen är för eller emot en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.

– Man måste skapa en ny finländsk arbetsmarknadsmodell som alla parterna är nöjda med och där lokal-, förbunds- och centralorganisationsnivåernas roller är klara.

Följande svåra fråga för arbetsmarknadsparterna är reformen av arbetspensionssystemet.

– Trots svårigheterna ger tillväxt- och sysselsättningsavtalet uttryck för att tilliten är på väg att återvända mellan parterna och det är ett bra tecken inför de kommande pensionsförhandlingarna. Man bör inte göra förhastade beslut. Det handlar om en betydande helhet som reformerar den finländska socialpolitiken där man samtidigt bör ta i beaktande behoven av befolkningen i arbetsför ålder och de unga generationernas trygghet.

Senaste artiklarna

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare