STTK:s Mikko Mäenpää: Finland fick tre års timeout

STTK:s ordförande Mikko Mäenpää ser de tre år av arbetsfred som sysselsättnings- och tilläggsavtalet gett upphov till som en betydande handräckning för att lotsa Finland över de svåra tiderna.

– Löntagarrörelsen har alltid burit sitt ansvar för Finlands framgång och visade nu sitt ansvar genom väldigt måttfulla löneförhöjningar som uttrycker gemensam solidaritet.

Mäenpää betonar att man inte kan skapa ett nytt Finland enbart genom arbetsmarknadsparternas åtgärder.

– Landets regering måste nu föra de strukturella reformerna framåt med fart och trygga välfärdstjänsternas framtid. Finlands konkurrenskraft förutsätter tillväxt och förnyelse och finländska företag och arbetsmarknadsorganisationerna har ett speciellt ansvar i det här. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att arbetsgemenskaperna fungerar och att tilliten stärks på arbetsplatserna.

Enligt Mäenpää bör man komma bort från att diskussionen som pågått mellan arbetsmarknadsparterna där man antingen är för eller emot en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.

– Man måste skapa en ny finländsk arbetsmarknadsmodell som alla parterna är nöjda med och där lokal-, förbunds- och centralorganisationsnivåernas roller är klara.

Följande svåra fråga för arbetsmarknadsparterna är reformen av arbetspensionssystemet.

– Trots svårigheterna ger tillväxt- och sysselsättningsavtalet uttryck för att tilliten är på väg att återvända mellan parterna och det är ett bra tecken inför de kommande pensionsförhandlingarna. Man bör inte göra förhastade beslut. Det handlar om en betydande helhet som reformerar den finländska socialpolitiken där man samtidigt bör ta i beaktande behoven av befolkningen i arbetsför ålder och de unga generationernas trygghet.

Senaste artiklarna

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna