STTK:s Mikko Mäenpää: Finland fick tre års timeout

STTK:s ordförande Mikko Mäenpää ser de tre år av arbetsfred som sysselsättnings- och tilläggsavtalet gett upphov till som en betydande handräckning för att lotsa Finland över de svåra tiderna.

– Löntagarrörelsen har alltid burit sitt ansvar för Finlands framgång och visade nu sitt ansvar genom väldigt måttfulla löneförhöjningar som uttrycker gemensam solidaritet.

Mäenpää betonar att man inte kan skapa ett nytt Finland enbart genom arbetsmarknadsparternas åtgärder.

– Landets regering måste nu föra de strukturella reformerna framåt med fart och trygga välfärdstjänsternas framtid. Finlands konkurrenskraft förutsätter tillväxt och förnyelse och finländska företag och arbetsmarknadsorganisationerna har ett speciellt ansvar i det här. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att arbetsgemenskaperna fungerar och att tilliten stärks på arbetsplatserna.

Enligt Mäenpää bör man komma bort från att diskussionen som pågått mellan arbetsmarknadsparterna där man antingen är för eller emot en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.

– Man måste skapa en ny finländsk arbetsmarknadsmodell som alla parterna är nöjda med och där lokal-, förbunds- och centralorganisationsnivåernas roller är klara.

Följande svåra fråga för arbetsmarknadsparterna är reformen av arbetspensionssystemet.

– Trots svårigheterna ger tillväxt- och sysselsättningsavtalet uttryck för att tilliten är på väg att återvända mellan parterna och det är ett bra tecken inför de kommande pensionsförhandlingarna. Man bör inte göra förhastade beslut. Det handlar om en betydande helhet som reformerar den finländska socialpolitiken där man samtidigt bör ta i beaktande behoven av befolkningen i arbetsför ålder och de unga generationernas trygghet.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik