STTK:s Mikko Mäenpää: Finland fick tre års timeout

STTK:s ordförande Mikko Mäenpää ser de tre år av arbetsfred som sysselsättnings- och tilläggsavtalet gett upphov till som en betydande handräckning för att lotsa Finland över de svåra tiderna.

– Löntagarrörelsen har alltid burit sitt ansvar för Finlands framgång och visade nu sitt ansvar genom väldigt måttfulla löneförhöjningar som uttrycker gemensam solidaritet.

Mäenpää betonar att man inte kan skapa ett nytt Finland enbart genom arbetsmarknadsparternas åtgärder.

– Landets regering måste nu föra de strukturella reformerna framåt med fart och trygga välfärdstjänsternas framtid. Finlands konkurrenskraft förutsätter tillväxt och förnyelse och finländska företag och arbetsmarknadsorganisationerna har ett speciellt ansvar i det här. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att arbetsgemenskaperna fungerar och att tilliten stärks på arbetsplatserna.

Enligt Mäenpää bör man komma bort från att diskussionen som pågått mellan arbetsmarknadsparterna där man antingen är för eller emot en inkomstpolitisk helhetsuppgörelse.

– Man måste skapa en ny finländsk arbetsmarknadsmodell som alla parterna är nöjda med och där lokal-, förbunds- och centralorganisationsnivåernas roller är klara.

Följande svåra fråga för arbetsmarknadsparterna är reformen av arbetspensionssystemet.

– Trots svårigheterna ger tillväxt- och sysselsättningsavtalet uttryck för att tilliten är på väg att återvända mellan parterna och det är ett bra tecken inför de kommande pensionsförhandlingarna. Man bör inte göra förhastade beslut. Det handlar om en betydande helhet som reformerar den finländska socialpolitiken där man samtidigt bör ta i beaktande behoven av befolkningen i arbetsför ålder och de unga generationernas trygghet.

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner