verotus

Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Veroja on maksettava esimerkiksi saaduista tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta.

STTK haluaa, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy myös tulevaisuudessa. Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin kuuluu melko korkea kokonaisveroaste. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisverotuksen tasoa ei voida Suomessa laskea vaarantamatta julkisen sektorin palveluita. Sen sijaan veroasteen sisällä on mahdollista keventää pieni- ja keskituloisten palkkaverotusta työllisyyden edistämiseksi.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa sekä kunnissa. Verotusta säätelevät lait (verolait) valmistellaan valtiovarainministeriössä ja  hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto Suomessa kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 prosenttia. Verohallinnon lisäksi veroja ja maksuja keräävät myös Tulli ja Trafi.

Uutinen

STTK:n tavoitteet hallitusohjelmaan: Kestävä talous

| 22.11.2018

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit 14.4.2019. STTK vaikuttaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden ohjelmavalmisteluun, eduskuntavaaliehdokkaisiin sekä tulevaan hallitusohjelmaan. STTK tavoitteet on koottu... Lue lisää

Uutinen

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019

| 21.11.2018

Verohallitus on päättänyt verovapaiksi katsottavista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2019 seuraavasti: Kilometrikorvaus*: – henkilöautolla                                                                                 43 senttiä/ km –... Lue lisää

Blogi

Väestöennuste asettaa päättäjien selät seinää vasten

| 16.11.2018

Pidemmän aikavälin päätöksenteon tukijalka – Tilastokeskuksen väestöennuste – on julkistettu. Viesti on tyly. Väkiluku on vuonna 2050 alempi... Lue lisää

Blogi

Faktaa vai fiktiota: Varainsiirtovero ei ole todellinen este

| 31.10.2018

STTK aloittaa blogissa kirjoitussarjan, jossa matkalla kohti kevään eduskuntavaaleja tutkaillaan eri väittämien paikkaansa pitävyyttä. Ensimmäinen, ekonomisti Antti Koskelan... Lue lisää

Blogi

Ollaanko aggressiivista verovälttelyä helpottamassa vai vaikeuttamassa?

| 16.10.2018

Eräs tyypillisimmistä aggressiivisen verosuunnittelun – jota voitaneen kutsua myös verovälttelyksi – muodoista on voiton siirtäminen matalamman verotuksen maahan... Lue lisää

Blogi

Suhdanneopin lyhyt oppimäärä

| 30.8.2018

Ei tämän pitäisi olla erityisen vaikeata: nousun oloissa julkinen talous hieman jarruttaa ja kaasuttaa laman aikana. Alkeellinen perusoppi,... Lue lisää