Varför just STTK?

Vi inom STTK tror på att framtidens Finland behöver både samarbete och mod för att klara av att förnya sig och nå framgång. De bästa lösningarna och de fräschaste idéerna föds i de utmanande situationerna, i samarbete mellan medlemsorganisationer och intressenter.

Vi betraktar arbetslivet och dess framtid från individens och samhällets synpunkt. Vi står på arbetstagarnas sida, men vi tar också hand om dem som står utanför arbetslivet. Våra viktigaste mål är att främja jämlikhet inom arbetslivet, och vi fäster särskild uppmärksamhet vid de ungas situation inom arbetslivet och i samhället.