Vad är STTK?

Vi är en politiskt obunden och pluralistisk centralorganisation för utbildade yrkespersoner. I STTK ingår 15 medlemsföreningar med sammanlagt mer än 450 000 medlemmar. Vårt mål är ett framgångsrikt Finland, där världens bästa arbetsliv och välstånd skapas genom samarbete.

Vision: ett Framgångsrikt Finland

Mission: världens bästa arbetsliv och välstånd genom samarbete

Värden: öppen, rättvis, modig

Verksamhetens strategiska tyngdpunktsområden:

Vi är en stark samhällelig interaktör som öppnar för nya diskussionsinriktningar.
Vi stärker det sociala kontraktet.
Vi utvecklar arbetslagstiftning och socialskydd, och säkrar hållbarheten i vårt pensionssystem.
Vi hanterar de förändringar som sker inom arbetslivet genom att betona vikten av kompetens och välbefinnande genom hela arbetslivet.
Vi främjar förverkligandet av principer för jämställdhet och jämlikhet.