STTK:s kansli

STTK:s kansli sköter organisationens praktiska intressebevakning, förhandlingsverksamhet och samhällspåverkning. Byråns personal består av experter inom olika områden, och deras uppgifter är att förverkliga det ärenden som styrelsen har dragit upp sina riktlinjer för.

STTK:s kansli

Ledning

Palola, Antti ordförande +358 40 509 6030
Murto, Katarina direktör, intressebevakning +358 50 568 9188
Rajakangas, Marja-Liisa direktör, kommunikation och HR +358 40 7668 133
Laurila, Tiina ordförandes assistent, förvaltningsassistent +358 400 502 791
Vallander, Taina direktör, samhällspolitik +358 40 1841 464

Samhällspolitiska enheten

Gorschkow, Elena chef för samhällsfrågor +358 (0)44 743 1725
Häggman, Maria chef för internationella ärenden +358 40 148 9091
Koskela, Antti ekonom +358 44 543 9838
Kurki, Leila sakkunnig, arbetsliv och innovationer +358 400 798 959
Lainà, Patrizio Chefsekonom +358 (0) 40 583 4432
Nevalainen, Seppo ekonom +358 400 798 958
Nousiainen, Riina sakkunnig, utbildning och kompetens +358 50 310 6056
Vallander, Taina direktör, samhällspolitik +358 40 1841 464

Intressebevakningsenheten

Auvinen, Erkki arbetslivssakkunnig +358 40 545 0631
Douglas, Inka jurist, arbetslagstiftning +358 40 154 8960
Fremer, Hannele jurist, arbetslagstiftning +358 50 526 3340
Koskela, Samppa jurist, socialskyddslagstiftning +358 400 199 062
Lahermaa, Anja jurist, arbetslagstiftning +358 40 828 6845
Työläjärvi, Riitta social- och hälsovårdspolitiskt sakkunnig +358 40 8272 988
Murto, Katarina direktör, intressebevakning +358 50 568 9188

Kommunikations- och organisationsenheten

Haikonen, Jaakko kommunikationssakkunnig +358 400 273 385
Hyvönen, Ulla sakkunnig, regionala ärenden +358 44 777 7089
Kivioja, Juska organisationschef +358 50 581 4372
Simonen, Saana ordförande, STTK-Opiskelijat +358 50 517 5212
Suominen, Kirsi kommunikationssakkunnig +358 45 634 3480
Rajakangas, Marja-Liisa direktör, kommunikation och HR +358 40 7668 133

Administrations- och ekonomienheten

Lavonsalo, Erkki ekonomichef +358 400 382 453
Heinonen, Tuija bokförare +358 40 751 1818

Assistenterna

Päivi Gylling Gylling, Päivi assistent +358 50 598 2805
Granö, Liisa assistent +358 40 560 2723
Laakso, Päivi assistent +358 44 533 0230
Laurila, Tiina ordförandes assistent, förvaltningsassistent +358 400 502 791