STTK-Opiskelijat

STTK-Opiskelijat är de studerandes egna organisation som påverkar, deltar, tar ställning och informerar. STTK-Opiskelijat arbetar också för att förbättra arbetslivskunskaperna hos studerande och unga.