Päivi Gylling

assistent

Jag är assistent till direktör Minna Ahtiainen och direktör Taina Vallander. Uppgifter i anslutning till intressebevakning, avtalsverksamhet och påverkan. Intressebevakningskommitténs sekreterare. Jag har även hand om STTK:s uttalanden, hörande av sakkunniga och tryckmaterial.