Minna Ahtiainen

direktör, intressebevakning

Jag leder STTK:s arbetsmarknadsintressebevakning, avtals- och förhandlingsverksamheten samt intressebevakningsteamet.
Mina ansvarsområden är särskilt arbetslivet, arbetslagstiftningsfrågor och frågor om den sociala tryggheten.