sairausloma

Sairauslomalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä ei kykene tekemään työtään sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle viipymättä. Työpaikalla on usein sovittu myös siitä, kenelle poissaoloista ilmoitetaan ja montako päivää sairauden vuoksi voi olla poissa ilman lääkärintodistusta. Työkyvyttömyydestä on esitettävä lääkärintodistus aina, jos työnantaja sitä vaatii.

Sairausajan osalta maksettava palkka määräytyy työsopimuslain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työnantaja maksaa sairausajan palkan kymmeneltä päivältä (sairastumispäivä + yhdeksän arkipäivää). Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa maksetaan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalista palkasta. Tämän jälkeen Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on voitu sopia pidemmistä sairausajan palkan maksujaksoista.

Sorry, nothing to display.