Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper unga arbetstagare om det uppstår problem

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år är det juris studerande Liisa Lehtonen som betjänar dem som tar kontakt med rådgivningen. Lehtonen hoppas att sommarjobbarna modigt ska ta kontakt genast om de funderar över något som gäller sommarjobbet. Man kan förebygga problem genom att sätta sig in i arbetstagarens rättigheter och skyldigheter ordentligt redan på förhand.

– Till Sommarjobbarinfo kan man ringa redan innan man skriver under arbetsavtalet, om man är fundersam över något i avtalet, påpekar Lehtonen och betonar att det är viktigt att göra upp ett skriftligt arbetsavtal.

– Det är bra att gå igenom det skriftliga arbetsavtalet i lugn och ro innan man undertecknar det.

Många som tog kontakt med rådgivningen i fjol hade frågor om sommarjobbarnas rätt att få sina anställningsvillkor i skriftlig form. Enligt lagen har arbetstagaren rätt att få en skriftlig utredning om de centrala anställningsvillkoren, om anställningen varar mer än en månad.

Rådgivningen om anställningsvillkoren för unga behövs fortfarande

Det är redan femtonde gången som avgiftsfria Sommarjobbarinfo betjänar unga sommarjobbare. Tjänsten har hjälpt tusentals unga samt deras föräldrar och arbetsgivare att få svar på sina frågor. Alla frågor behandlas konfidentiellt, så man behöver inte vara rädd att be om hjälp. Även om arbetslivet har förändrats med åren, så handlar frågorna ganska långt om samma ämnen som tidigare. Varje år verkar det komma många frågor om framför allt lönen och arbetstiden. Många tar också kontakt med frågor om prövotiden.

Sommarjobbarinfo betjänar till slutet av augusti

Sommarjobbarinfo öppnar idag, torsdagen den 2 maj, och är öppen till fredagen den 30 augusti. Sommarjobbarrådgivaren svarar på numret 0800 179 279, vardagar klockan 9–15. Man kan också ta kontakt via det elektroniska formuläret på Sommarjobbarinfos webbplats. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska. Man kan vara anonym när man tar kontakt med tjänsten.
Hjälp finns också att få på Sommarjobbarinfos webbplats (www.kesaduunari.fi/svenska). Innan man tar kontakt kan man bekanta sig med svaren på de vanligaste frågorna. Det lönar sig också att bekanta sig med sommarjobbarens checklista.

Sommarjobbarinfo finns också på FacebookTwitter och Instagram.

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder