STTK: Arbetstiden berättar inte om effektiviteten

Den ordinarie arbetstiden för finländska tjänstemän är 38 timmar medan man arbetar 39,2 timmar, visar STTK:s siffror.

– Jämförelse av arbetstider berättar i sig inget om en arbetstimmes effektivitet eller produktivitet, säger STTK:s chefsekonom Ralf Sund. Enligt honom finns det inget alarmerande med arbetstiderna i Finland jämfört med de centrala konkurrentländerna.

Arbetstiden i Finland och de konkurrerande länderna i Europa har jämförts. Näringslivets Delegation EVA publicerade i dag uppgifter om det. Enligt STTK:s chefsekonom Ralf Sund finns det inget alarmerande med arbetstiderna i Finland jämfört med de centrala konkurrentländerna.

– Jämförelse av arbetstider berättar i sig inget om en arbetstimmes effektivitet eller produktivitet. I EVA:s material hittar man inte heller jämförbara uppgifter i det här hänseendet.  Förhållandet mellan arbetstiden och dess ekonomiska betydelse är komplicerat: det är möjligt att uppnå mycket hög produktivitet med korta arbetstider och på motsvarande sätt få låg produktivitet med långa arbetstider, konstaterar Sund.

Produktiviteten ökar inte heller om belastning är fortgående.

– Produktiviteten förbättras om man sköter om arbetstagarnas kompetens, utbildning och arbetsredskap. Bra chefsarbete sporrar också till att vara produktiv, bedömer Sund.

Nya arbeten uppstår inte genom att förlänga dagen

En kategorisk förlängning av arbetstiderna skulle inte underlätta den aktuella ekonomiska situationen och sysselsättningsläget.

– Till exempel skulle arbetslösheten öka åtminstone på kort sikt, om man förlängde arbetstiden. Dagen skulle bli längre för dem som också nu har arbete och nya arbetsplatser skulle inte uppstå, bedömer Sund.

I stället för arbetstidens längd anser STTK att man borde diskutera mer om arbetstidsflexibilitet, som både företag och arbetstagare behöver.

– I arbetskarriären ingår skeden då det behövs flexibilitet i arbetstiderna. Flexibiliteten ska sökas i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med tillämpning av spelreglerna för att avtala lokalt.

Enligt STTK:s senaste tjänstemannabarometer är den ordinarie veckoarbetstiden för tjänstemännen 38 timmar i veckan medan man arbetat 39,2 timmar. Övertidsarbete höjer mängden arbetade timmar.

– Då informationsarbete ökar väcks oro för att arbetet glider över till fritid och hem. Ur intressebevakningssynpunkt är den stora utmaningen i det framtida arbetslivet att på ett fiffigt sätt sammanjämka ett föränderligt arbetsliv och arbetstid.

Pro Nyheter/STTK
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag