STTK: Arbetstiden berättar inte om effektiviteten

Den ordinarie arbetstiden för finländska tjänstemän är 38 timmar medan man arbetar 39,2 timmar, visar STTK:s siffror.

– Jämförelse av arbetstider berättar i sig inget om en arbetstimmes effektivitet eller produktivitet, säger STTK:s chefsekonom Ralf Sund. Enligt honom finns det inget alarmerande med arbetstiderna i Finland jämfört med de centrala konkurrentländerna.

Arbetstiden i Finland och de konkurrerande länderna i Europa har jämförts. Näringslivets Delegation EVA publicerade i dag uppgifter om det. Enligt STTK:s chefsekonom Ralf Sund finns det inget alarmerande med arbetstiderna i Finland jämfört med de centrala konkurrentländerna.

– Jämförelse av arbetstider berättar i sig inget om en arbetstimmes effektivitet eller produktivitet. I EVA:s material hittar man inte heller jämförbara uppgifter i det här hänseendet.  Förhållandet mellan arbetstiden och dess ekonomiska betydelse är komplicerat: det är möjligt att uppnå mycket hög produktivitet med korta arbetstider och på motsvarande sätt få låg produktivitet med långa arbetstider, konstaterar Sund.

Produktiviteten ökar inte heller om belastning är fortgående.

– Produktiviteten förbättras om man sköter om arbetstagarnas kompetens, utbildning och arbetsredskap. Bra chefsarbete sporrar också till att vara produktiv, bedömer Sund.

Nya arbeten uppstår inte genom att förlänga dagen

En kategorisk förlängning av arbetstiderna skulle inte underlätta den aktuella ekonomiska situationen och sysselsättningsläget.

– Till exempel skulle arbetslösheten öka åtminstone på kort sikt, om man förlängde arbetstiden. Dagen skulle bli längre för dem som också nu har arbete och nya arbetsplatser skulle inte uppstå, bedömer Sund.

I stället för arbetstidens längd anser STTK att man borde diskutera mer om arbetstidsflexibilitet, som både företag och arbetstagare behöver.

– I arbetskarriären ingår skeden då det behövs flexibilitet i arbetstiderna. Flexibiliteten ska sökas i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med tillämpning av spelreglerna för att avtala lokalt.

Enligt STTK:s senaste tjänstemannabarometer är den ordinarie veckoarbetstiden för tjänstemännen 38 timmar i veckan medan man arbetat 39,2 timmar. Övertidsarbete höjer mängden arbetade timmar.

– Då informationsarbete ökar väcks oro för att arbetet glider över till fritid och hem. Ur intressebevakningssynpunkt är den stora utmaningen i det framtida arbetslivet att på ett fiffigt sätt sammanjämka ett föränderligt arbetsliv och arbetstid.

Pro Nyheter/STTK
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner