STTK:s studerande: Pensionsöverenskommelsen tryggar de ungas pensioner

STTK:s studerande är nöjda med pensionsöverenskommelsen. Jämlikheten mellan generationerna har tagits i beaktande på ett berömligt sätt och pensionslöftet håller också i framtiden i och med reformen, anser studerandeförbundet STT-Opiskelijat.

– Det är väldigt viktigt att även de äldre åldersklasserna deltar i talkot för ett hållbart pensionssystem, säger Mikko Valtonen, ordförande för studerandeförbundet.

Överenskommelsen ger enligt STT-Opiskelijat hopp inför framtiden.

– Även unga kommer att få pension som de förtjänat in på samma sätt som äldre får i dag. Det är fint att se att rättvisan mellan generationerna tagits i beaktande på ett omfattande sätt, säger Valtonen.

Det finns mycket i överenskommelsen som är positivt från de ungas synvinkel.

– Att övergå till jämn pensionstillväxt och att hela lönesumman tas i beaktande vid pensionstillväxten är rättvist. Det gör systemet tydligare och förbättrar de ungas framtida pensionsnivå. Att ålderspensionens nedre gräns höjs till 65 år är viktigt för att trygga pensionssystemets hållbarhet.

–  Pensionstillväxten börjar från och med att man är 17 år när man arbetar. Också det här är en är en handräckning för de unga. Med tanke på finansieringen av pensionssystemet är det viktigt att man kommit överens om pensionsavgifterna som nu förhandlats till en skälig nivå långt in i framtiden.

STT-Opiskelijats ordförande påminner om att arbetarnas och tjänstemännens karriärer är nästan lika långa.

– I och med reformen behandlar systemet alla rättvist och uppmuntrar alla på samma sätt.

Ordförande Valtonen anser att det är synd att alla parter inte stödde en rättvis reform, som uttryckligen förbättrar de ungas position och gör pensionssystemet hållbart.

– Man har sökt kompromisser i förhandlingarna. Det skulle ha varit viktigt att alla parter deltagit i att utveckla samhället för att få till stånd århundradets största socialskyddsreform, säger Valtonen.

Det som studerandena blev besvikna på är att metoderna för att utveckla arbetslivet blev så tunna i förhandlingsresultatet.

– De har en väldigt stor betydelse för att karriärerna ska förlängas och sysselsättningen öka.

STTK-Opiskelijat vill tacka alla förhandlingsparter för ett viktigt och omfattande arbete och regeringen för att ge förhandlingsparterna arbetsro.

– De ungas röst bör höras i beredningen också i fortsättningen när pensionssystemet utvecklas.

Tilläggsuppgifter: Mikko Valtonen, ordförande för STTK-Opiskelijat, telefon 040 548 7938.

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner