STTK:s studerande: Pensionsöverenskommelsen tryggar de ungas pensioner

STTK:s studerande är nöjda med pensionsöverenskommelsen. Jämlikheten mellan generationerna har tagits i beaktande på ett berömligt sätt och pensionslöftet håller också i framtiden i och med reformen, anser studerandeförbundet STT-Opiskelijat.

– Det är väldigt viktigt att även de äldre åldersklasserna deltar i talkot för ett hållbart pensionssystem, säger Mikko Valtonen, ordförande för studerandeförbundet.

Överenskommelsen ger enligt STT-Opiskelijat hopp inför framtiden.

– Även unga kommer att få pension som de förtjänat in på samma sätt som äldre får i dag. Det är fint att se att rättvisan mellan generationerna tagits i beaktande på ett omfattande sätt, säger Valtonen.

Det finns mycket i överenskommelsen som är positivt från de ungas synvinkel.

– Att övergå till jämn pensionstillväxt och att hela lönesumman tas i beaktande vid pensionstillväxten är rättvist. Det gör systemet tydligare och förbättrar de ungas framtida pensionsnivå. Att ålderspensionens nedre gräns höjs till 65 år är viktigt för att trygga pensionssystemets hållbarhet.

–  Pensionstillväxten börjar från och med att man är 17 år när man arbetar. Också det här är en är en handräckning för de unga. Med tanke på finansieringen av pensionssystemet är det viktigt att man kommit överens om pensionsavgifterna som nu förhandlats till en skälig nivå långt in i framtiden.

STT-Opiskelijats ordförande påminner om att arbetarnas och tjänstemännens karriärer är nästan lika långa.

– I och med reformen behandlar systemet alla rättvist och uppmuntrar alla på samma sätt.

Ordförande Valtonen anser att det är synd att alla parter inte stödde en rättvis reform, som uttryckligen förbättrar de ungas position och gör pensionssystemet hållbart.

– Man har sökt kompromisser i förhandlingarna. Det skulle ha varit viktigt att alla parter deltagit i att utveckla samhället för att få till stånd århundradets största socialskyddsreform, säger Valtonen.

Det som studerandena blev besvikna på är att metoderna för att utveckla arbetslivet blev så tunna i förhandlingsresultatet.

– De har en väldigt stor betydelse för att karriärerna ska förlängas och sysselsättningen öka.

STTK-Opiskelijat vill tacka alla förhandlingsparter för ett viktigt och omfattande arbete och regeringen för att ge förhandlingsparterna arbetsro.

– De ungas röst bör höras i beredningen också i fortsättningen när pensionssystemet utvecklas.

Tilläggsuppgifter: Mikko Valtonen, ordförande för STTK-Opiskelijat, telefon 040 548 7938.

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag