STTK:s studerande: Pensionsöverenskommelsen tryggar de ungas pensioner

STTK:s studerande är nöjda med pensionsöverenskommelsen. Jämlikheten mellan generationerna har tagits i beaktande på ett berömligt sätt och pensionslöftet håller också i framtiden i och med reformen, anser studerandeförbundet STT-Opiskelijat.

– Det är väldigt viktigt att även de äldre åldersklasserna deltar i talkot för ett hållbart pensionssystem, säger Mikko Valtonen, ordförande för studerandeförbundet.

Överenskommelsen ger enligt STT-Opiskelijat hopp inför framtiden.

– Även unga kommer att få pension som de förtjänat in på samma sätt som äldre får i dag. Det är fint att se att rättvisan mellan generationerna tagits i beaktande på ett omfattande sätt, säger Valtonen.

Det finns mycket i överenskommelsen som är positivt från de ungas synvinkel.

– Att övergå till jämn pensionstillväxt och att hela lönesumman tas i beaktande vid pensionstillväxten är rättvist. Det gör systemet tydligare och förbättrar de ungas framtida pensionsnivå. Att ålderspensionens nedre gräns höjs till 65 år är viktigt för att trygga pensionssystemets hållbarhet.

–  Pensionstillväxten börjar från och med att man är 17 år när man arbetar. Också det här är en är en handräckning för de unga. Med tanke på finansieringen av pensionssystemet är det viktigt att man kommit överens om pensionsavgifterna som nu förhandlats till en skälig nivå långt in i framtiden.

STT-Opiskelijats ordförande påminner om att arbetarnas och tjänstemännens karriärer är nästan lika långa.

– I och med reformen behandlar systemet alla rättvist och uppmuntrar alla på samma sätt.

Ordförande Valtonen anser att det är synd att alla parter inte stödde en rättvis reform, som uttryckligen förbättrar de ungas position och gör pensionssystemet hållbart.

– Man har sökt kompromisser i förhandlingarna. Det skulle ha varit viktigt att alla parter deltagit i att utveckla samhället för att få till stånd århundradets största socialskyddsreform, säger Valtonen.

Det som studerandena blev besvikna på är att metoderna för att utveckla arbetslivet blev så tunna i förhandlingsresultatet.

– De har en väldigt stor betydelse för att karriärerna ska förlängas och sysselsättningen öka.

STTK-Opiskelijat vill tacka alla förhandlingsparter för ett viktigt och omfattande arbete och regeringen för att ge förhandlingsparterna arbetsro.

– De ungas röst bör höras i beredningen också i fortsättningen när pensionssystemet utvecklas.

Tilläggsuppgifter: Mikko Valtonen, ordförande för STTK-Opiskelijat, telefon 040 548 7938.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram