Antti Palola ombedd att bli STTK:s ordförande


Ordförandena för STTK:s medlemsförbund har begärt Antti Palola att bli Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s nästa ordförande. Saken framfördes av Skogsbranschens Experter Metos ordförande Håkan Nystrand. Palola meddelade att han är redo att ställa upp och tackade för det enhälliga stödet för uppdraget.

Palola (54) är för närvarande ordförande för den STTK-bundna Löntagarorganisationen Pardia.

STTK:s nuvarande ordförande Mikko Mäenpää har meddelat att han lämnar uppdraget den 4 december och då samlas STTK:s representantskap för att välja efterträdare till honom. Mäenpää har lett STTK sedan 1999.

Antti Palola är sjökapten till sin utbildning. Före Pardia har han bland annat varit vice vd för Finlands Skeppsbefälsförbund, lett utbildningsprogrammet för sjöfart vid Yrkeshögskolan Sydväst, varit lärare och rektor på Åbo Navigationsinstitut samt arbetat med befälsuppdrag på finländska och utländska handelsfartyg.

Palola har varit vice ordförande för STTK och medlem i styrelsen och i arbetsutskottet sedan 2005. Han har innehaft internationella förtroendeuppdrag som styrelsemedlem för EU-föreningen för den offentliga sektorns fackorganisationer Fipsu, som medlem i ledningsgruppen för Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation Nofs och som styrelsemedlem i federationen för offentliga sektorns fackförbund i Europa Epsu.