Blogit

Blogi

Suomi on vielä vähäisten lakkojen maa – kuljemmeko kohti radikalismia?

Antti Palola | 29.12.2021

Työmarkkinat ovat kiistatta osa markkinataloutta. Työmarkkinaosapuolista työnantajalla on päätäntävalta työstä, työn ehdoista, työvälineiden käytöstä ja esimerkiksi siitä, kuka työvälineitä käyttää. Toinen työmarkkinaosapuoli,... Lue lisää

Blogi

Työtaistelut ovat viimeinen keino vaikuttaa

Minna Ahtiainen | 29.12.2021

Ammatillinen järjestäytymisvapaus on yksi keskeisistä perusoikeuksistamme. Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja työtaisteluoikeus on turvattu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön... Lue lisää

Blogi

TKI-panostusten nostaminen on erinomainen päätös

Antti Koskela | 28.12.2021

Parlamentaarinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöryhmä on päättänyt, että TKI-rahoitus pyritään nostamaan Suomessa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.... Lue lisää

Blogi

Yhdenvertaisuus on valinta

Noora Koponen | 18.12.2021

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022. Alueita johtava valtuusto tulee koostumaan henkilöistä, jotka valitaan 23.1.2022 pidettävissä aluevaaleissa.  Sosiaali-... Lue lisää

Blogi

Vapaus ja vastuu EU:n taloussääntöjen uudistuksen jälkeen

Patrizio Lainà | 16.12.2021

Vapauden ja vastuun on kuljettava käsi kädessä, kun EU:n taloussääntöjä uudistetaan. STTK haluaa lisää vapautta ja vastuuta jäsenmaille,... Lue lisää

Blogi

Nuorten tulevaisuuden työkyky varmistettava

Markus Wright | 15.12.2021

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos julkaisi maanantaina huolestuttavaa dataa nuorten opiskelijoiden mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Datan perusteella suuri osa korkeakouluopiskelijoista on... Lue lisää

Blogi

Segregaatio saapuu Tampereelle – Tarvitaan lisää tietoa ja enemmän aikaa

Erkki Seppänen | 15.12.2021

Joulukuussa 2020 tamperelaisessa kuntapolitiikassa heräsi keskustelu segregaatiosta. Sanan mainitseminen aiheutti monissa hämmennystä, kysymyksiä ja jopa kiukustumista. Tuntui siltä, että on... Lue lisää

Blogi

Katse riittävään asuntorakentamiseen ja tulevaisuuden lähiöihin

Eveliina Heinäluoma | 14.12.2021

Viime vuosina pääkaupunkiseudulla on käyty vilkasta keskustelua tasapainoilusta asuntorakentamisen määrän ja luontokohteiden säilyttämisen välillä. Tämä tulee olemaan kaupungistumisen... Lue lisää

Blogi

Tulevaisuus ei ole vain suurten kaupunkien

Hanna Huttunen | 13.12.2021

Kirjoitan tätä kotonani maaseudun rauhassa Pohjois-Karjalassa. Asun Suvisrannan kylällä, noin kymmenen kilometrin päässä Outokummun keskustasta. Kyläraitti on perinteinen hiekkatie, jonka varrella... Lue lisää