Suodatus henkilön mukaan: Douglas, Inka ×

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain, vuorotteluvapaalain muuttamisesta ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry katsoo, että esityksessä ehdotettuja muutoksia niin palkkaturva-asioiden käsittelyn keskittämisestä kuin ty…