paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä työ- tai virkaehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työ- tai virkaehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä puitteissa. Mikäli asiasta ei paikallisesti sovita toisin, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan.

Työ- ja virkaehtosopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle. Esimerkiksi palkkausjärjestelmistä, työn vaativuuden arvioinnista sekä tulospalkkauksesta voidaan osittain sopia paikallisesti. Samoin osa työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista on voitu jättää työpaikkatasolle sovittavaksi. Myös työlainsäädäntö, kuten työaika– ja vuosilomalaki tarjoavat paikalliseen sopimiseen laajat mahdollisuudet.

STTK:n mielestä paikallinen sopiminen ja sen edistäminen työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa, on hyvä asia, kunhan edellytykset työpaikalla ovat kunnossa. Jotta sopiminen voi onnistua, työpaikalla on oltava luottamukselliset välit työnantajan ja henkilöstön edustajan sekä henkilöstön välillä. Paikallinen sopiminen työpaikkatasolla vaatii neuvottelutaitoja ja osapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. Paikallinen sopiminen edellyttää myös työ- ja virkaehtosopimusten että työlainsäädännön tuntemusta, jota löytyy liittojen luottamusmiehiltä ja muilta henkilöstön edustajilta.

Tiedote

Palkansaajajärjestöt: Työehtosopimukset paikallisen sopimisen perusta

Katarina Murto | 23.10.2015

SAK, Akava ja STTK haluavat kehittää paikallista sopimista myös jatkossa työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Tästä voitaisiin sopia parhaillaan... Lue lisää

Blogi

Näin tehdään kilpailukykyä: Miten uudistaisin Suomen työelämää?

Tuomo Alasoini | 20.10.2015

On taas se aika vuodesta, kun Maailman talousfoorumi WEF asettaa maita kilpailukyvyn mukaiseen järjestykseen. Kärkitusina 140 maan vertailussa... Lue lisää

Tiedote

STTK:n johtaja Katarina Murto: Paikallinen sopiminen ei saa murentaa sopimusjärjestelmää ja yleissitovuutta

| 15.10.2015

Hallituksen asettaman selvitysmiehen ehdotukset paikallisen sopimisen kehittämiseksi on julkaistu. STTK suhtautuu myönteisesti paikallisen sopimisen kehittämiseen työ- ja virkaehtosopimusten... Lue lisää

Tiedote

STTK: Paikallisen sopimisen toimittava molempiin suuntiin

| 25.9.2015

STTK:lla on halu kehittää paikallista sopimista. – Valitettavasti mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen ei riittävästi käytetä, koska liian usein aito... Lue lisää

Blogi

Paikallista sopimista voidaan edistää vallitsevan sopimusjärjestelmän puitteissa

| 16.9.2015

Suomalaista työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää ja työmarkkinoiden toimintaa on rakennettu vuosien varrella vahvasti sopimisen ehdoilla. Näin on saavutettu ratkaisuja,... Lue lisää

Blogi

Työpaikan arki määrittelee paikallisen sopimisen mahdollisuudet

Erkki Auvinen | 15.9.2015

Maan hallitus ja työnantajat ovat yhteiskuntasopimuskeskustelujen yhteydessä vaatineet paikallisen sopimisen lisäämistä. Palkansaajapuoli on ollut kannoissaan varovaisempi. STTK:n tuoreen... Lue lisää