Vad behövs fackförbunden till?

Medlemskap i ett fackförbund är både en förmån och en möjlighet för varje arbetstagare. Medlemskapet ger trygghet när allt inom arbetslivet inte går som på Strömsö. Fackförbunden förhandlar om löner och andra arbetsvillkor, och hjälper sina medlemmar vid tolkning av lagar och avtal. Vid behov kan fackförbunden erbjuda sina medlemmar kostnadsfri rättshjälp. Fackförbundens medlemmar får dessutom professionell intressebevakning, utbildning, inkomstrelaterat arbetslöshetsstöd, samt hjälp och bistånd via förtroendemännen och arbetsskyddombudet på sin arbetsplats.

Maria-Haggman

Fackförbunden arbetar för att se till att våra, i många fall etablerade förmåner som till exempel 8-timmars arbetstid, årsledigheter och övertidskompensation ska gälla även i framtiden. Majoriteten av de finska löntagarna hör till något fackförbund och en arbetslöshetskassa inom sin egen bransch. Löntagarnas styrka och kraft växer uttryckligen ur detta samarbete: en representant som för talan för tusentals, och till och med tiotusentals arbetstagare har större tyngd vid förhandlingar än vad de enskilda arbetstagarna skulle ha.

Det finska arbetslivet bygger på avtal och förlikning. Grunden för våra finska överenskommelser grundar sig på de avtal som skapas av den Internationella arbetsorganisationen ILO gällande arbetslivets allmänna överenskommelser och rekommendationer. I Finland är hela arbetslivslagstiftningen ett resultat av våra fackorganisationers långsiktiga påverkningsarbete. För att vi effektivt ska kunna driva löntagarnas sak krävs det att vi har ett fungerande samarbete mellan löntagar- och arbetsgivarorganisationer, statsmakt och andra intressegrupper. Tillsammans bygger vi upp ett Finland där alla ska uppleva att det känns bra att arbeta, bo och leva.