Ungdomar i arbetslivet

Ungdomars placering i arbetslivet förutsätter en högklassig och uppmuntrande skol- och studievärld. Varje ung person ska ha möjlighet till utbildning av hög kvalitet efter grundskolan.

nuoret työelämässä

För många ungdomar är valet av studieplats ofta det viktigaste valet som påverkar deras framtid. Ungdomar behöver därför mångsidig information om de olika yrkena och de utbildningsvägar som leder till dem. Mångsidig information påskyndar övergången från en utbildningsnivå till en annan, hjälper att göra motiverade utbildningsval och minskar onödiga avbrott i studierna.

I den offentliga debatten om de ungas arbetsliv nämns ofta att arbetslivet splittras och att de ungas liv är osäkert. Oron är verklig när man söker det första jobbet, eftersom det kan vara svårt att hitta ett fast arbete som motsvarar utbildningen. Många studier visar att ungdomar är pessimistiska när det gäller arbetslivet. Efter övergången till arbetslivet blir visionen ljusare.

Genom att arbeta måste man kunna klara sig och bygga vidare sitt liv. Ungdomars inträde på arbetsmarknaden måste underlättas på andra sätt än genom lönesänkning. Det finländska delvis fonderande arbetspensionssystemet bygger på förtroende mellan generationerna. Den arbetande generationen betalar till största delen pensionärsgenerationens pensioner. Den generation som har byggt upp pensionssystemet måste också ta ansvar för framtida arbetstagares pensioner.

Arbetslivskunskap för unga

Ungdomar behöver mer arbetslivskunskap samt anvisningar och stöd vid övergången till arbetslivet. Unga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som övriga arbetstagare. Ålder kan inte vara en grund för annorlunda behandling i arbetslivet.

STTK samarbetar med olika student- och ungdomsorganisationer och tar upp frågor i anslutning till arbetslivet som är viktiga för unga i den offentliga debatten. Dessutom producerar vi tjänsten www.työelämään.fi som delar information om arbetslivet och i samarbete med andra löntagarcentralorganisationer tjänsten www.kesaduunari.fi/svenska som är avsedd för sommarjobbare och deras arbetsgivare.