De ungas röst

STTK-Opiskelijat tänker sig att alla de unga som kommer ut ur världens bästa utbildningssystem ska vara med och utveckla vårt dagliga liv både idag och i framtiden, från vaggan till graven. Vi vill utvecklas och utveckla tillsammans, modigt, oavsett bakgrund och övertygelser.

Var och en av oss är en värdefull del av vårt samhälle, oberoende av utbildningsbakgrund.

Saana Simonen

Snabba förändringar inom arbetslivet är vardagsmat för dagens unga. Hela vår verksamhet genomsyras av olika slags stöd som behövs vid både olika livsförändringar och de stora förändringarna som sker ute i världen. Trots att det är den studerande som står i centrum för STTK-Opiskelijas verksamhet betyder det inte att vi skulle glömma de andra finländarna. Vårt gemensamma mål är ett land med invånare som mår bra, oavsett ålder och livssituation.
Studierna ska bjuda på en gedigen grund för det tillfälle när man tar steget in i arbetslivet för att börja lära sig nytt. Varje individ är en värdefull del av vårt samhälle, oberoende av utbildningsnivå eller -inriktning, och alla ska ha rätt att lyckas. Världens bästa utbildningssystem lyfter den studerande i centrum, och systemet utvecklar sig kontinuerligt för att bättre kunna svara på de utmaningar som den omgivande världen ställer.

STTK-Opiskelijat är de som bygger vår framtid. Tillsammans bygger vi upp ett rättvisare Finland för oss alla!